Hoppa till huvudinnehållet

Ungefär var fjärde kvinna och var fjärde man har problem med sömnen.

Bild: Istock

Sömn

”Sömn behöver lyftas på organisatorisk nivå”

Sömn borde vara en lika naturlig fråga att lyfta på medarbetarsamtalet som stress eftersom dålig sömn påverkar både prestation och risken att drabbas av olyckor. Det anser Helena Schiller, doktor i folkhälsa som forskat om sömn kopplat till arbetslivet.

Dålig sömn är ett växande folkhälsoproblem som delvis förvärrats under pandemin. Ungefär var fjärde kvinna och var fjärde man har problem med sömnen och ungefär 10–11 procent rapporterar att de har svåra sömnproblem, enligt Helena Schiller.

Hon anser att precis som stress är en del av arbetet med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, borde sömn vara det.

Helena Schiller, doktor i folkhälsa
Helena Schiller, doktor i folkhälsa
Bild: Niklas Björling

– Det handlar om att lyfta själva frågan på arbetsplatsen. Men också om att betona vikten av en bra balans mellan ansträngning och återhämtning där sömn är den viktigaste delen av återhämtningen. Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att det finns bra förutsättningar för återhämtning och arbetstagaren har ett ansvar att prioritera sin sömn, sa Helena Schiller när hon intervjuades på ett webbinarium arrangerat av One Lab.

Stress är vi vana om att prata om på jobbet, men dålig sömn känns privat och kan därför vara svårare att ta upp med sin chef.

Sömnen känns privat

– Det som är svårt med sömnen är att man lätt tänker att det ligger utanför arbetstiden. Men stress och sömn hör ju ihop och balansen mellan arbete och privatliv är ju viktig för arbetsgivaren också.

Helena Schiller tipsar chefer att ta med frågor om sömn på medarbetarsamtal och i medarbetarenkäter. Det handlar också om att bygga upp en förtroendefull relation med sina medarbetare så att de vågar prata om sömnproblem.

24-timmarssamhället och möjligheten att jobba närsomhelst på dygnet är inget som gynnar sömnen, enligt Helena Schiller.

– Det funkar inte så bra att sitta med datorn och jobba i sängen och sen slå ihop den och släcka lampan, utan försök avsluta i god tid. Kvällsrutiner, att göra ungefär samma saker varje kväll är a och o för god sömn. Då lär sig hjärnan att det snart är dags att sova.

FAKTA

Det sker i hjärnan när vi sover

Hjärnan sorterar Under sömnen sorterar hjärnan all information vi tagit in på dagen och överflödig information flyttas från korttidsminnet till långtidsminnet.

Hjärnan lugnar och styr Sömn hjälper hjärnan att kontrollera den del av hjärnan som styr våra känslor så att vi inte skäller ut kollegorna eller börjar gråta på jobbmötet. Den gör också att våra sinnesintryck dagtid blir mildare.

Hjärnan fokuserar Sömnen hjälper hjärnan att hålla fullt fokus dagtid. Sömnbrist däremot leder till en instabil hjärna där vissa delar funkar som vanligt medan andra kan somna in. Det kan bli farligt om man har ett riskfyllt jobb som kräver full uppmärksamhet.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Sömn

Senaste om Hälsa