Hoppa till huvudinnehållet

Bild: J D Mason/Unsplash

Stress

Mindfulness minskar stress enligt ny studie

Får du svettningar bara av att tänka på presentationen du ska göra på jobbet om ett par veckor? Nu visar forskning att några minuters mindfulnessövning varje dag med hjälp av en vanlig mobil-app kan minska rädslor och ångest.

Ångestproblem är en vanlig anledning till sjukskrivning och nedsatt funktion i arbetslivet. Men även ett lönesamtal med chefen eller en viktig presentation på jobbet kan få pulsen att rusa. En ny studie från Lunds Universitet visar att några minuters mindfulnessövning varje dag, med hjälp av en vanlig mobil-app, kan vara ett effektivt sätt att minska både stress och ångest.

29 personer ingick i studien, varav hälften fick träna mindfulness några minuter varje dag, under fyra veckors tid. Samtliga deltagare visades därefter neutrala bilder, följt av en lätt elstöt på handen för att skapa en rädsloreaktion kopplat till bilderna. Bilderna visades sedan igen, den här gången utan elstöten, för att "släcka rädslan". Efter ett dygn fick hela gruppen se bilderna igen. Gruppen som inte hade tränat mindfulness visade då återigen stress- och ångestreaktioner. Det gjorde däremot inte mindfulnessgruppen. 

Att mindfulness kan användas för att reducera stress är inte nytt. Det viktigaste resultatet med den här studien är att effekterna kunde mätas fysiologiskt, enligt Johannes Björkstrand, forskare i psykologi vid Lunds Universitet och förste författare till studien.

Johannes Björkstrand

– Studien visar att mindfulness har effekter på fysiologiska reaktioner på rädsla, det man brukar kalla "fight or flight"-reaktioner, inte bara på subjektivt upplevda och självrapporterade känslor av rädsla, säger han.

Rädsloreaktionerna mättes med hjälp av hudkonduktans, ett mått på hur mycket man svettas om händerna, vilket är ett vanligt sätt att mäta rädsloreaktioner hos människor.

Förutom att motverka mer vardaglig stress verkar mindfulness även ha en skyddande effekt mot den mer allvarliga stressdiagnosen post traumatiskt stressyndrom, PTSD.

– Yrkesgrupper med ökad risk att utsättas för trauma, till exempel poliser, militärer, ambulanspersonal och liknande, skulle eventuellt kunna få träna mindfulness för att skydda sig mot detta, säger Johannes Björkstrand.

I nästa steg ska forskarna bland annat undersöka deltagarnas hjärnor i en magnetkamera för att visa vilka processer i hjärnan som ligger bakom den effekt man nu hittat.

FAKTA:

Om studien

29 friska personer delades in i två grupper. Ena gruppen tränade mindfulness i omkring 13 minuter varje dag, under fyra veckor. Samtliga deltagare visades därefter neutrala bilder, följt av en lätt elstöt på handen. För att "släcka rädslan" visades därefter bilderna igen, utan elstötar. Efter ett dygn fick deltagarna se samma bilder igen utan att få några elstötar, under tiden mättes deras stressnivå via hudkonduktans. Autonoma, det vill säga inlärda, rädsloreaktioner brukar komma tillbaka efter en tid, även efter framgångsrik utsläckning. Studiens resultat visade att de som hade tränat mindfulness hade lägre rädsloreaktioner jämfört med kontrollgruppen. Mindfulnessgruppens rädsloreaktioner låg dygn två på samma låga nivå som de hade legat på i slutet av utsläckningen medan kontrollgruppens reaktioner hade ökat kraftigt.

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Stress

Senaste om Hälsa