Hoppa till huvudinnehållet
Alkohol och droger

Chefer får hjälp att upptäcka missbruk

I snitt en av fem kollegor på en vanlig arbetsplats ligger i riskzonen för missbruk. En ny digital checklista ska hjälpa HR och chefer att upptäcka tidiga signaler på missbruk – och agera i tid.

Över en miljon svenskar har ett så kallat riskbruk av alkohol, spel eller droger. Det innebär att i snitt en av fem kollegor på en vanlig arbetsplats ligger i riskzonen. Att få hjälp tidigt kan vara avgörande för en lyckad rehabilitering men trots det är problemen ofta långt gångna innan stöd sätts in på många arbetsplatser.

Alna Sverige, experter på skadligt bruk i arbetslivet, vill stötta chefer och HR att agera i ett tidigt skede och lanserar nu en digital checklista för att upptäcka tidiga signaler på riskbruk och skadligt bruk. Foto: Alna

– Många chefer tänker att de måste veta säkert, ha någon form av bevis, innan man tar upp den här typen av frågor med medarbetaren. Samtidigt ser vi att ju längre man väntar, desto större blir konsekvenserna både för individen och för arbetsplatsen, säger Magnus Nyqvist, områdeschef på Alna Sverige.

Checklistan baseras på de senaste forskningsrönen inom området samt praktiska erfarenheter från en grupp HR-chefer. Förutom att identifiera riskbeteenden ska checklistan även ge stöd i när och hur man som chef ska agera på arbetsplatsen.

– En liten insats i ett tidigt skede kan förhindra att en medarbetare faller in i ett mer allvarligt skadligt bruk. Det är positivt både för individen och för arbetsplatsen. Att bekosta en rehabilitering med fem samtal är exempelvis betydligt billigare än en längre rehabilitering, säger Magnus Nyqvist.

Missbruksproblem hänger ofta ihop med annan ohälsa och avgörande för en lyckad rehabilitering är att se till medarbetarens hela mående, enligt Magnus Nyqvist.

– Vi har en tendens att tänka att detta är en enskild fråga. Men för medarbetaren är det inte alltid det skadliga bruket som är huvudproblemet. Det kan också finnas annan ohälsa med i bilden, som sömnsvårigheter eller svår stress och medarbetaren kan behöva hjälp med alla delarna, säger Magnus Nyqvist.

Ladda ner checklistan:

TIPS TILL CHEFER

Jobba förebyggande

  • Ha en tydlig och levande policy: Ha en tydlig policy för hur riskbruk och skadligt bruk hos medarbetare hanteras på arbetsplatsen, inklusive riktlinjer för hur chefer ska agera i dessa situationer. Kommunicera policyn i organisationen och håll den vid liv genom exempelvis påminnelser på arbetsplatsträffar.
  • Tänk igenom kultur och värderingar: Fundera över vilken kultur ni ska ha på arbetsplatsen när det gäller exempelvis tillgången till alkohol i sociala sammanhang. Ska arbetsgivaren bekosta alkohol och i så fall i vilken utsträckning? Fundera över vilka konsekvenser det innebär för medarbetarna.
  • Ge chefer mandat och kunskap att agera: Se till att chefer och ansvariga på arbetsplatsen har mandat och kunskap om hur de ska agera i den här typen av situationer.
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Alkohol och droger

Senaste om Hälsa