Hoppa till huvudinnehållet

För att undvika värk i kroppen bör man inte stå mer än 40 minuter i sträck, visar forskning.

Bild: Fredrik Beskow

Ergonomi

Kroppen tar stryk av att stå en hel arbetsdag

Att stå och arbeta har varit en växande trend bland kontorsanställda de senaste åren. Studier som visat att stillasittande jobb ökar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom har bidragit till det. Men nu visar forskning att det även finns risker med att stå långa pass.

Många arbetsplatser satsar på höj- och sänkbara skrivbord med tanken att de anställda ska röra på sig mer under arbetsdagen. Att sitta stilla länge har visat sig ha flera negativa effekter på hälsan.

Är då höj- och sänkbara arbetsplatser effektiva för att minska stillasittandet på jobbet?

– Det verkar finnas en positiv effekt, i alla fall på kort sikt. Men de vetenskapliga beläggen är svaga, säger Peter Palm, belastningsergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Han hänvisar till en färsk rapport som gått igenom vetenskapliga studier av insatser som syftat till att minska stillasittande i arbete. Rapporten visar att stillasittandet minskade med mellan 84 och 116 minuter per dag då man införde skrivbord som gick att höja och sänka.

– Höj- och sänkbara skrivbord tycks kunna leda till en beteendeförändring på gruppnivå, och minska tiden i sittande, säger Peter Palm. Tyvärr finns det, enligt rapporten, få studier av god kvalitet som har tittat på om den positiva effekten består på längre sikt. Det vet vi alltså inte så mycket om.

Det finns även risker med att stå länge och arbeta, som är kända sedan tidigare.

– Många som måste stå mycket i jobbet, som vakter eller butiksanställda, riskerar att få ont i ländryggen och benen.

Trenden att arbeta stående skulle alltså i princip kunna öka risken för rygg- och benproblem bland kontorsanställda.

En annan rapport drar slutsatsen att man, för att undvika värk i kroppen, inte bör stå och arbeta mer än 40 minuter i sträck. Det måttet gällde unga och friska personer. Men vad som fungerar varierar från person till person. Peter Palm tror att de flesta nog känner ganska väl hur länge de vill stå vid skrivbordet, när de behöver sätta sig och hur lång tid som bör gå mellan passen.

Det är inte heller förkastligt att sitta.

– Det är en väldigt bra position för kontorsarbete. Det finns ju en anledning till att vi har stolar. Däremot är det inte bra att sitta en hel arbetsdag.

När man reser sig från stolen får kroppens stora muskelgrupper jobba. Det är nyttigt. Men det går att uppmuntra rörelse på arbetsplatsen på flera sätt än genom höj- och sänkbara skrivbord, menar Peter Palm.

Det traditionella fikamöblemanget kan till exempel kompletteras med ett par ståbord. Medarbetare kan erbjudas – inte tvingas – att ha vissa möten i promenadform. Det bör vara lätt och inbjudande att ta trappan i stället för hissen. Skrivaren kan gärna stå så att det krävs en liten promenad för att nå den. Och cykling eller promenad till arbetet är förstås bättre än att åka bil eller buss.

– Det finns många möjligheter att underlätta rörelse och få till beteendeförändringar genom organisation och design av arbetsplatsen, säger han.

För den som sitter stilla på arbetet är det särskilt viktigt att vara fysiskt aktiv på fritiden.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Ergonomi

Senaste om Hälsa