Hoppa till huvudinnehållet

Målsättningen för företaget Din samarbetspartner i Malmberget är att inte ha någon sjukfrånvaro alls.

Bild: Rebecca Lundh

Fokus

Framgångsrikt samarbete minskar stressen

Stress och hög arbetsbelastning är vanligt i konsultbranschen. På företaget Din samarbetspartner i Malmfälten arbetar man tillsammans med företagshälsovården för att förebygga riskerna. Målsättningen är att inte ha någon arbetsrelaterad sjukfrånvaro överhuvudtaget.

De tolv anställda konsulterna jobbar framför allt för industriföretag i Kiruna och Gällivare som bedriver bygg- och anläggningsprojekt. De fungerar som resurs och stöd i olika projekt och hjälper till med allt ifrån ekonomi, administration och verksamhetsutveckling till miljö- och arbetsmiljöarbete.

Redan när företaget startade 2010 ville ägarna Agneta Magnusson och Catrin Magnusson skapa en verksamhet byggd på öppenhet, delaktighet och bra arbetsmiljö. En viktig del av det är att förebygga ohälsa och man har satt upp som mål att inte ha någon arbetsrelaterad sjukfrånvaro överhuvudtaget.

– Vi har inte så många fysiska risker eftersom det är mycket administrativt arbete där man sitter i kontorsmiljö. Däremot är det en väldig press att vara konsult. Det är vanligt med stressrelaterade besvär i vår bransch, säger Agneta Magnusson, vd och personalchef på Din samarbetspartner.

Konsulterna jobbar mestadels ute hos kund, vilket gör det extra viktigt att hålla kontakt med dem. För att stämma av hur konsultarbetet går har man varje vecka avstämningssamtal med medarbetarna.
Då har man också möjlighet fånga upp frågor kring arbetsmiljön, till exempel hur medarbetaren trivs hos kunden eller om arbetsbelastningen är för hög.

Företaget har ett nära samarbete med sin företagshälsa, Kirunahälsan. De genomför bland annat hälsoprofilbedömningar av personalen vartannat år.

– Ibland kan det komma fram att någon behöver vidare stöd från Kirunahälsan. Det uppmuntrar vi. Vi tror att om man fångar upp det här innan det blir en sjukskrivning så har man allt att vinna på det, både som person och företag, säger Agneta Magnusson.

Som konsulter styr medarbetarna själva över sina uppdrag tillsammans med kunderna. De har också flexibel arbetstid, vilket gör det enklare att få ihop arbete och familjeliv.

– Något som vi pratar ofta om är att man ska försöka lämna jobbet på jobbet och inte ta med sig det hem, säger Agneta Magnusson.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Fokus

Senaste om Hälsa