Hoppa till huvudinnehållet
Fokus

Minska smittan med bra ventilation

Arbetsplatsen är en av de värsta smitthärdarna för coronaviruset. Särskilt riskfyllt är det att vistas i små mötesrum och andra trånga utrymmen. För att minska risken för smittspridning är det därför viktigt att ha bra ventilation och vädra ofta.

Sedan coronapandemin tog fart i början av förra året har många arbetat hemma. Men det finns de som behöver åka till jobbet och det är där som en stor del av smittspridningen sker enligt Folkhälsomyndigheten. I en del länder finns krav på att de anställda ska bära munskydd på jobbet, men i Sverige rekommenderas framför allt att man håller avstånd, tvättar händerna ofta och stannar hemma om man känner sig sjuk.

Coronaviruset sprids huvudsakligen via droppsmitta när man är nära en sjuk person, men troligen även via små droppar i luften, så kallade aerosoler. Fast det är oklart hur långt viruspartiklarna kan ta sig. På Akademiska sjukhuset i Uppsala har forskare hittat partiklar i ventilationssystemet och på vinden, långt ifrån där covidpatienter vårdats. En slutsats av studien, som publicerats i tidskriftsserien Scientific Reports, är att luftburen smitta vad gäller covid-19 kan vara en större risk än man tidigare trott. Foto: privat

– När man nyser och hostar kommer det droppar av alla möjliga storlekar. De största faller ner ganska snabbt och de mindre kommer lite längre. Det finns ingen absolut gräns och alla de här dropparna kan innehålla virus, säger Fredrik Haux, sakkunnig handläggare inom ventilation och termiskt klimat på Arbetsmiljöverket. 

För att minska risken för att coronaviruset sprids behöver man ha bra ventilation och luftväxling på jobbet. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att ventilationen körs två timmar före och två timmar efter arbetsdagen.

– När man har varit på en arbetsplats är det mycket som svävar runt i luften efter arbetsdagen. En del partiklar landar på golv och ytor, men ju mindre de är desto längre hålls de svävande. Då är det bra om man kör ventilationen extra mycket efter arbetsdagen.

I många moderna kontorslokaler är det vanligt med en rad små rum för möten och telefonsamtal. Men i de utrymmena är ofta luftcirkulationen begränsad.

– Små mötesrum är inte alls lämpliga om man är flera. När man kommer in i ett sådant rum efter ett möte så känns det ofta varmt och kvalmigt. Det är ett tecken på att ventilationen inte är så bra som den borde vara, säger Fredrik Haux.

Behöver man ändå sitta i mötesrum kan man ta pauser på 5–10 minuter regelbundet så att de partiklar som finns i luften ventileras ut. Har man möjlighet att öppna fönster och vädra är det ännu bättre eftersom man då får in ny, frisk luft. Ett problem är att i många nya kontorsbyggnader går det inte att öppna fönster.

I skolorna går det däremot ofta att öppna fönster och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att klassrum vädras mellan lektionerna. Arbetsmiljöverket har också regler om luftkvalitet och ventilation, bland annat i den reviderade föreskriften Arbetsplatsens utformning (2020:1). Minst sju liter uteluft per sekund och person ska arbetsplatsen förses med och minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvyta.

– De här två måtten sammantaget är ganska väl tilltagna flöden. Om det går kan man ju öka dem. Samtidigt får det inte börja dra och vara obehagligt att sitta i klassrum. Om man har för höga flöden kan det också dåna och brusa väldigt mycket.

Inom industrin är lokalerna ofta väl tilltagna med högt i tak och personalen mer utspridd. Där är antagligen risken för att smittspridning inte lika stor, menar Fredrik Haux.

– Men då infinner sig smittrisken kanske i personalrum, mötesrum och omklädningsrum. Då är det viktigt att det finns bra ventilation även i de rummen med motsvarande flöden.

Arbetsgivaren är den som ansvarar för luftkvaliteten på arbetsplatsen och ska, tillsammans med fastighetsägaren, se till att ventilationen fungerar och att underhåll utförs. Skolor, kontor och andra arbetsplatser ska också inspekteras utifrån Boverkets regler om obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

– Arbetsgivaren ska ha dokumentation över ventilationen. Det finns regler för filterbyten och rengöring av ventilationskanaler, vilket arbetsgivaren måste ha koll på, säger Fredrik Haux som också lyfter fram städning och rengöring av ytor som ett viktigt komplement för att få bort partiklar i inomhusmiljön.

TIPS

Smittsäkra arbetsplatsen

  • Se till att ventilationen är igång två timmar före och efter arbetsdagen.
  • Anpassa ventilationen efter hur många personer som befinner sig i lokalerna. Skruva upp ventilationen för att öka luftflödet.
  • Ta pauser under och mellan olika möten. Vädra ut rummet med korsdrag eller forcera ventilationen.
  • Undvik små mötesrum där det är svårt att hålla avstånd och ventilationen är otillräcklig.
  • Undvik att vara för många samtidigt i lunch- och fikarum.
  • Städa och rengör ytor som man tar i ofta, som dörrhandtag, vattenkranar, kylskåp och handtag till luckor, lådor och skåp.
  • Rengör toaletterna ofta, spola med toalocket nedfällt och se till att ventilationen är bra.
  • Kontrollera och underhåll ventilationssystemet regelbundet och ha dokumentationen tillgänglig vid anläggningen.
  • Ta fram information om hur man använder ventilationssystemet för de som arbetar i lokalerna.

Källa: Arbetsmiljöverket

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Fokus

Senaste om Tips och råd