Hoppa till huvudinnehållet

Att känna sig omotiverad och nedstämd är vanliga reaktioner på att ha tråkigt på jobbet, visar Arbetslivs läsarundersökning.

Bild: Maria Claesson Nygren

Fokus

Sjukt uttråkad?

Stress och utbrändhet i arbetslivet talas det mycket om. Men motsatsen, att vara uttråkad eller ha för få utmaningar på jobbet, är inte ett lika omdiskuterat ämne. Ändå är det vanligt. 47 procent av Arbetslivs läsare uppger att de har tråkigt på jobbet någon gång i veckan eller varje dag.

Totalt 1 419 personer har svarat på Arbetslivs undersökning om att ha tråkigt eller för lite att göra på jobbet. 69 procent av de tillfrågade säger att de har tråkigt på jobbet ibland. Av dessa säger 37 procent att det händer några gånger i veckan och 11 procent svarar att de känner sig uttråkade varje dag.

De vanligaste anledningarna till jobbledan är att man har för få utmaningar i jobbet (21 procent), att man är ensam om sina arbetsuppgifter (20 procent) samt att arbetsuppgifterna är tråkiga (17 procent).

Drygt hälften av de som har tråkigt på jobbet säger att de har tagit upp det med sin chef. Men av dessa säger hela 75 procent att det inte lett till någon förbättring. De som trots allt upplever en förbättring säger att det skett genom att arbetet på avdelningen organiserats om eller att man fått nya arbetsuppgifter.

Den vanligaste effekten av att ha tråkigt på jobbet är att man känner sig omotiverad (58 procent). Den näst vanligaste effekten är nedstämdhet och var tionde säger att jobbledan har lett till sömnsvårigheter.
En liten del av de som har tråkigt på jobbet säger att det beror på att de har för lite att göra. 28 procent har inte vågat ta upp det med sin chef och den vanligaste anledningen till det är att det känns pinsamt att erkänna.

Lotta Harju är forskare vid Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors och har ägnat de senaste åren åt att forska kring just jobbleda. Hon menar att vi felaktigt förknippar tråkiga jobb med monotona industriarbeten. Problemet finns i alla yrkeskategorier och handlar mer om att det man gör inte känns meningsfullt. Hon anser att det blivit till ett tabu att tala om eller ens erkänna för sig själv att man har tråkigt på jobbet. Idealet är att vi ska vara aktiva, engagerade och innovativa.

– Det blir ett socialt stigma och vi tenderar att förknippa att vara uttråkad med att vara lat. Har du inget vettigt att göra är det väl bara att hugga i och hitta på något, tänker många. Det kan vara en anledning till att vi inte talar om detta på jobbet. En annan kan vara att man tänker att det hör till att jobbet ska vara tråkigt. Men faktum är att jobbleda är mycket stressande för individen och på sikt kan det leda till sämre hälsa och produktivitet, säger Lotta Harju. Forskning visar att effekterna av att ha tråkigt kan jämföras med utmattningssyndrom. En ny studie, där 11 000 finska anställda i 87 organisationer deltagit, visar att ju oftare en anställd känner sig uttråkad på jobbet desto vanligare är det att hen rapporterar hälso- samt stressrelaterade besvär. Dessutom föder jobbledan passivitet och uppgivenhet.

– De som känner sig uttråkade blir inte lika engagerade som andra anställda i att lära sig nya saker eller komma med förslag på hur arbetsprocesser kan förbättras.

Men all leda är inte av ondo, enligt Lotta Harju. Sysslolöshet i ett kognitivt krävande yrke kan skapa utrymme för stunder av reflektion som kan vara bra för exempelvis det kreativa tänkandet.

– Att vara uttråkad ibland är vanligt och ofarligt. Men att jämt känna sig uttråkad är ett slöseri med resurser, både organisationens och den anställdes. Man söker stimuli på andra håll som att kolla Facebook till exempel, säger hon.

För att förebygga och motverka jobbleda är det viktigt att våga tala om problemet och reda ut vad det är som gör att individen har tråkigt på jobbet. Som chef får man göra sitt för att medarbetarna ska ha meningsfulla och stimulerande uppgifter men det är också viktigt att medarbetarna bidrar, säger Lotta Harju.

– Med det menar jag att allt fler anställda i dag har möjlighet att påverka hur och var de jobbar, komma med förslag rörande jobbet och arbetsmiljön samt själv leta utmaningar i arbetet. Som chef är det viktigt att stödja sådant proaktivt beteende hos sina medarbetare. Naturligtvis varierar möjligheterna beroende på yrke men generellt finns det en hel del som chefen kan göra för att visa att det jobb som en anställd gör är viktigt och meningsfullt.

 

FAKTA

Om undersökningen

Undersökningen skickades ut i november 2016 som en webbenkät till de drygt 8 000 personer som prenumererar på Arbetslivs digitala nyhetsbrev. Av dessa svarade 1 419 personer.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Fokus

Senaste om Hälsa