Hoppa till huvudinnehållet

En studie av två matbutiker visade att män och kvinnor arbetar med helt olika saker och att deras arbetsmiljö ser väldigt olika ut.

Bild: Istockphoto

Jämställdhet

Samma yrke men olika arbetsmiljö

Kvinnor rapporterar belastningsbesvär i dubbelt så hög grad som män. En förklaring är den könsuppdelade arbetsmarknaden i Sverige, men det är inte hela sanningen. Även i branscher där könsfördelningen är jämn drabbas kvinnor betydligt oftare av värk i kroppen, enligt en ny studie.

Forskare vid Centrum för belastningsskadeforskning vid högskolan i Gävle har studerat arbetet vid två olika dagligvarubutiker för att ta reda på om kvinnor och män har olika arbetsuppgifter och vad det i sådana fall får för konsekvenser.

– Svensk dagligvaruhandel var väldigt passande att undersöka eftersom det anställs ungefär lika många män som kvinnor där. Det är dessutom vanligt med belastningsbesvär och kvinnor är mer drabbade av det än män, sa Elin Vidlund, sakkunnig i ergonomi på Arbetsmiljöverket och en av de forskare som deltagit i projektet, när hon presenterade resultatet på ett webbinarium nyligen.

Olika arbetsuppgifter i samma butik

Under två års tid gjorde forskarna intervjuer med de anställda och filmade deras arbete. Dessutom fick de anställda svara på en webbenkät samt bära mätinstrument som registrerade puls samt hur mycket de gick, lyfte och satt stilla.

Inga mellanchefer

Resultatet visade att män och kvinnor har helt olika arbetsuppgifter i samma butik. Kvinnor sitter i kassan och hanterar post och paket medan männen jobbar med upplockning i frys och mejeri.

– Dessutom såg vi att det fanns mellanchefer för färskvaror och kolonialvaror där främst män jobbade. Men för kassa och posthantering saknades mellanchefer och istället fick man vända sig till butikschefen. De som jobbade i kassan hade därmed inte samma möjlighet till stöd i arbetet och det var också svårare att klättra uppåt och göra karriär.

Tyst om sexuella trakasserier

Studien visade också att det jobb som männen utför med uppackning av varor ses som tungt och är en erkänt tuff arbetsmiljö, medan kvinnors arbetsuppgifter i kassan inte ses som riskfyllda ur ett arbetsmiljöperspektiv. Att manliga anställda utsätts för hot och våld i samband med snatteri var ett annat erkänt arbetsmiljöproblem i de båda butikerna.

– Däremot var sexuella trakasserier mot kvinnlig kassapersonal inte något man pratade särskilt mycket om. Ofta sa man att vi är jämställda i den här butiken. Samtidigt konstaterade man att killarna måste jobba på golvet eftersom de är starkare och kan springa efter snattare medan kvinnor är bättre på att hantera kunder och därför bör sitta i kassan, sa Elin Vidlund.
I studien framkom också att kvinnorna satt mer på jobbet och att dubbelt så många kvinnor än män hade haft ont i kroppen de senaste tre månaderna.

 

TIPS

För ett jämställt arbetsmiljöarbete

  • Undersök hur riskerna på jobbet ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv så att kvinnors och mäns risker redovisas för sig.
  • När åtgärdsplaner tas fram är det viktigt att fundera över hur åtgärdernas påverkar både kvinnornas och männens arbetsmiljö.
  • Skapa rutiner som inte bara gagnar de arbetsuppgifter som männen har.
  • Fundera på om ni kan fördela om arbetsuppgifterna så att de inte blir könsuppdelade.

Källa: Elin Vidlund

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Jämställdhet

Senaste om Forskning