Hoppa till huvudinnehållet
Arbetstid

Sammanhängande nattarbete bäst

För att kunna sova ordentligt dagtid behöver den som jobbar natt fler än tre nattpass i följd. Kroppen behöver mer tid än man tidigare trott för att ställa om dygnsrytmen visar en dansk studie. En annan aktuell studie visar att kvinnor klarar av skiftarbete sämre än män.

Forskare vid Köpenhamns universitet och Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljo har gått igenom 18 vetenskapliga studier om nattarbete för att ta reda på hur kroppens biologiska klocka reagerar på nattarbete. I studierna fanns data kring hur nattarbete påverkar stresshormonet kortisol, sömnhormonet melatonin samt hjärtrytmen. Variationer i hjärtrytm kan användas för att avgöra hur aktivt eller avslappnat nervsystemet är. Merparten av studierna visade att 2-3 nattpass i sträck inte räcker för att kroppen ska ställa om sig. Det kan i sin tur göra det svårt att få ordentligt med sömn och återhämtning dagtid.

– När man bara jobbar ett par nattpass på raken hinner inte kroppen anpassa dygnsrytmen så att kroppens funktioner ändrar sig efter att man sover på dagen och är vaken på natten, säger Marie Aarrebo Jensen vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljo, som skrivit en avhandling om nattarbete och vilka skiftscheman som fungerar bäst.

Enligt en annan ny studie från University of Surrey i Storbritannien, som SVT rapporterar om, påverkas kvinnor starkare än män när deras dygnsrytm rubbas. I studien placerades 16 män och 18 kvinnor i en miljö utan naturligt ljus och mörker. Deltagarna förändrade sin dygnsrytm för att simulera skiftarbete. De fick sova färre timmar än normalt och ställa om sitt dygn från ett vanligt 24-timmarsdygn till ett 28-timmarsdygn. Under sin vakna tid fick deltagarna göra olika tester. De fick göra ett antal kognitiva tester samt svara på hur sömniga de kände sig och hur deras humör var.

Resultatet visade att effekterna av den rubbade dygnsrytmen var betydligt starkare hos kvinnor. Kvinnornas kognitiva förmåga var mer nedsatt under de tidiga morgontimmarna, vilket i verkliga livet motsvarar de sista timmarna på ett nattskift.

– Vi kan för första gången visa att män och kvinnor påverkas olika av en rubbning av dygnsrytmen. En första bedömning utifrån de här resultaten pekar på att kvinnor kan vara mer påverkade av nattskiftsarbete än män, säger doktor Nayantara Santhi från universitetet.

FAKTA

Skift- och nattarbete

Forskning visar att skift- och nattarbete kan vara skadligt för kroppen och leda till allt från magbesvär och sömnsvårigheter till hjärt- och kärlsjukdomar och bröstcancer. En studie som Stressforskningsinstitutet gjorde 2012 där ca 2 000 personer ingick, visade att litet inflytande över arbetstiden, kort framförhållning i skiftschemat och kort dygnsvila upplevs som mest problematiskt av de som jobbar skift. Många nattarbetare uppgav också att de ville ha så lång sammanhängande ledighet mellan perioder av natt- respektive dagarbete.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetstid

Senaste om Forskning