Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Grattis till Arbetsmiljöstipendiet 2023

Arbetsmiljöstipendiet delas ut varje år till personer verksamma i privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. 2023 gick stipendiet till Dora Varga Karlsson, huvudskyddsombud på Scania Industrial Maintenance i Södertälje och Gerda Söderman, driftchef på ISS Facility Services i Stockholm.

– Det är med stor glädje jag tillkännager årets stipendiater. Både Dora Varga Karlssons och Gerda Södermans insatser visar hur ett engagerat och innovativt arbetsmiljöarbete i samverkan kan leda till stora vinster, både för företaget och medarbetarna, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Stipendiet på 15 000 kronor vardera kommer att gå till utbildande aktiviteter som utvecklar stipendiaterna inom arbetsmiljöområdet.

Dora Varga Karlsson är huvudskyddsombud på Scania Industrial Maintenance i Södertälje. Hon har tagit fram ett träningsprogram för nya skyddsombud, och det används numera inom hela företaget. Träningsprogrammet innehåller fem steg för att öka kunskapen hos skyddsombuden och lyfta fördelarna med samverkan. Det leder till mer kompetenta skyddsombud och i förlängningen en bättre arbetsmiljö.

Gerda Söderman är driftchef på ISS Facility Services i Stockholm, där samverkan och uppföljning av arbetsmiljöarbetet står i fokus. Hon har genomfört en stor satsning på språkinlärning på företaget, där många av medarbetarna kommer från olika länder. Förbättrade språkkunskaper ökar säkerheten eftersom det blir lättare att förstå instruktioner och att kommunicera. Förbättrad kommunikation påverkar också trivseln, och leder till större arbetsglädje och motivation.

Årets jury består av Anna Bergsten på Svenskt Näringsliv, Marie Boström på LO, Daniel Gullstrand på PTK och Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Läs pressmeddelandet och ta del av pressbilder

Stipendiefondens styrelse

imageqwpw.png

Till vänster Dora Varga Karlsson, huvudskyddsombud på Scania Industrial Maintenance i Södertälje. Till höger Gerda Söderman, driftchef på ISS Facility Services i Stockholm. Foto: Bengt Alm.

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym.