Hoppa till huvudinnehållet

Nya SAM i praktiken

Nu kan du gå utbildningen systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken på ett nytt sätt. Utbildningen är en kombinerad webb- och klassrumsutbildning, vilket innebär att du förbereder dig på distans och sedan har utbyte med andra på plats. Välkommen!

SAM i praktiken – en vidareutbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken är en fördjupningsutbildning som hjälper dig att se arbetsmiljöarbetet som en naturlig del av vardagen. När du är klar med utbildningen kommer du att ha fått nya kunskaper om hur du organiserar, genomför och följer upp arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Det är kunskaper du kan använda redan nästa dag. Du lär dig:

  • systematiskt arbetsmiljöarbete
  • undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten
  • uppgiftsfördelning och kunskaper
  • nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete
  • rutiner, instruktioner och dokumentation
  • systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
  • handlingsplan för den egna verksamheten.

Kombinerad webb- klassrumsutbildning

Utbildningen består av en del på webben och en lärarledd del, och varvar föreläsningar med praktiska uppgifter, diskussioner och reflektioner utifrån egna erfarenheter. Genom praktiska uppgifter får du agera detektiv i din egen verksamhet – hur ser förutsättningarna egentligen ut och vad kan ni göra för att förbättra arbetsmiljön hos er?

Godkända av Utbildningsföretagen

Prevent är medlem i utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Till Almega Utbildningsföretagen