Hoppa till huvudinnehållet

Lär dig att jobba med OSA i praktiken

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hur du kan jobba praktiskt med frågorna om organisatorisk och social arbetsmiljö på din arbetsplats.

Utbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö

Prevents utbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna så att ert arbetsmiljöarbete blir en framgångsfaktor.

Efter utbildningen ska du som deltagit

  • ha fördjupade kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • ha kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna
  • ha förståelse för hur mål kan sättas
  • kunna ta fram rutiner
  • ha en konkret verktygslåda för hur undersökningar, bedömningar, åtgärder och kontroll av den organisatoriska arbetsmiljön kan göras.

Godkända av Utbildningsföretagen

Prevent är medlem i utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Till Almega Utbildningsföretagen