Hoppa till huvudinnehållet

Grattis till Arbetsmiljöstipendiet 2022

Arbetsmiljöstipendiet delas ut varje år till personer verksamma i privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. I år går stipendiet till Jens Möllberg, verkstadschef på Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika och Klara Himmelmark, skyddsombud och omsorgsmedarbetare på Främja AB i Stockholm.

– Årets stipendiater visar på ett mycket inspirerande sätt hur ett starkt engagemang och en god samverkan kan lägga grunden till ett välfungerande arbetsmiljöarbete och hur det i sin tur kan bidra till verksamhetens framgång och medarbetarnas välmående, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Prissumman på 15 000 kronor vardera kommer att gå till aktiviteter som utvecklar stipendiaterna inom arbetsmiljöområdet.

Jens Möllberg, verkstadschef på Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika, nominerades bland annat med orden: ”Med ödmjukhet och respekt för farorna i verksamheten, ser Jens till att allt är på plats för att minimera risken för olyckor och ohälsa. På avdelningsmöten tas alltid vikten av ”laget före jaget” upp – att vi är varandras arbetsmiljö och att vi är starkare tillsammans. Jens inspirerar även sina chefskollegor i den övriga organisationen och andra medarbetare han kommer i kontakt med.”

Klara Himmelmark, skyddsombud och omsorgsmedarbetare på Främja AB i Stockholm, nominerades bland annat med orden: ”I alla aktiviteter hon gör, tänker Klara på arbetsmiljön. Hon har presenterat en egen arbetsmiljöhandbok för ledningsgruppen där man lätt kan hitta information som rör vårt arbete. Hon peppar och uppmuntrar alla att komma till tals. När Klara är på plats är det roligt med arbetsmiljö.”

Årets jury består av Anna Bergsten på Svenskt Näringsliv, Marie Boström på LO, Daniel Gullstrand på PTK och Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Läs pressmeddelandet och ta del av pressbilder här

Stipendiefondens styrelse

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten