Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöstipendiet 2019

Arbetsmiljöstipendiet delas ut varje år till personer verksamma i privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Årets vinnare är platschefen Oskar Olsén och skyddsombudet Jan Åkesson.

2019 års vinnare av Arbetsmiljöstipendiet är Oskar Olsén, platschef på Nytorps Rör i Farsta och Jan Åkesson, Senior Compliance Professional och huvudskyddsombud på Siemens i Solna. 

— Stipendiaterna är väldigt bra exempel på hur engagerat, kontinuerligt arbetsmiljöarbete leder till framgång för företagets affärer och bidrar till de anställdas välmående.  I moderna företag med komplexa verksamheter är det extra viktigt. Oskar Olsén och Jan Åkesson visar båda prov på att engagerande arbetsmiljöarbete lönar sig, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Prissumman på 15 000 kronor vardera kommer gå till aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön på stipendiaternas arbetsplatser.

Här är motiveringarna för 2019:

Oskar Olsén, platschef på Nytorps Rör

Oskar är en person som på ett tydligt sätt har både medarbetarnas säkerhet och företagets utveckling i fokus. Oskar är ett gott och lärande exempel på hur framgångsrik samverkan och arbetsmiljöarbete kan gå till på en arbetsplats.

Oskar nominerades bland annat med orden: 

”Med ett otroligt driv och fantastisk seriositet leder Oskar Olsén arbetsmiljöarbetet nere i Henriksdals reningsverk för medarbetarna på Nytorps Rör.”

Prisutdelning av Arbetsmiljöstipendiet till Oskar Olsén på Nytorps Rör. Från vänster Carina Lindfelt, ordförande för stipendiefonden, Svenskt Näringsliv, Oskar Olsén och Prevents vd Maria SchönefeldFotograf: Martina Holmberg.

Jan Åkesson, IT-projektledare på Siemens

Jan är en person som på ett tydligt sätt har både medarbetarnas säkerhet och företagets utveckling i fokus. Jan är ett gott och lärande exempel på hur framgångsrik samverkan och arbetsmiljöarbete kan gå till på en arbetsplats.

Jan nominerades bland annat med orden:
”Jan Åkesson är en tydlig person som på ett utmärkt sätt har både medarbetarna och företaget för ögonen – självklart med medarbetarna i fokus men han ser samtidigt vad som är bäst för företaget som helhet.”

Prisutdelning av Arbetsmiljöstipendiet till Jan Åkesson på Siemens. Från vänster Prevents vd Maria Schönefeld, Jan Åkesson och Carina Lindfelt, ordförande för stipendiefonden, Svenskt Näringsliv. Fotograf: Bengt Alm.