Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöstipendiet 2018

Arbetsmiljöstipendiet delas ut varje år till personer verksamma i privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Årets vinnare utsågs i början av oktober och prisutdelningarna sker i november.

2018 års vinnare av Arbetsmiljöstipendiet är Eive Andersson, produktionschef på DAVA Foods i Skara och Lottie Cronestrand, utrikesreporter och huvudskyddsombud på TV4/Broadcasting i Stockholm. De får vardera 15 000 kronor.

– Lottie och Eive visar hur man med gott samarbete och kreativitet kan förbättra arbetsmiljön avsevärt, och att det inte alltid behöver ta så lång tid. En förändring om dagen kan göra mycket, och en schema-omläggning likaså. Våra två stipendiater har lyckats skapa ett stort internt engagemang, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Här är motiveringarna för 2018:

Eive Andersson, produktionschef på DAVA Foods i Skara
Eive Andersson har i sin roll som produktionschef på Dava Foods åstadkommit stora och betydelsefulla förändringar på kort tid. Han är en glädjespridare och har genom god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare inspirerat andra att delta i arbetet för en säker och trivsam arbetsmiljö. Eive Anderssons vision är att en förbättring om dagen, liten som stor, ska lyfta företaget till den absoluta toppen när det gäller arbetsmiljö.

Lottie Cronestrand, utrikesreporter och huvudskyddsombudpå TV4/Broadcasting i Stockholm
Lottie Cronestrand har som huvudskyddsombud på TV4 sett till att medvetandegöra företagets arbetsmiljöansvar och starkt bidragit till att skapa ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Hon är kompetent och ödmjuk, och har i god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare utvecklat arbetsmiljöarbetet. Lottie Cronestrand är med sitt engagemang och sitt konstruktiva sätt ett föredöme i arbetet för en bättre arbetsmiljö!