Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöstipendiet 2018

Britt-Marie Söderberg tog 19 oktober emot Arbetsmiljöstipendiet 2017. Det överräcktes på ambulansstationen vid Vrinnevisjukhuset Norrköping av Prevents vd Maria Schönefeld och styrelseordförande Carina Lindfelt.

Arbetsmiljöstipendiet delas ut varje år till personer verksamma i privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Just nu går vi genom årets nomineringar. Vinnarna utses i början av hösten.

– Det finns många eldsjälar som påverkar utvecklingen av arbetsmiljön på sin egen arbetsplats. Ofta gör de inte så mycket väsen omkring sig, utan tycker att det är självklart, men det ger positiva effekter både för kollegor och företaget i stort, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Arbetsmiljöstipendiet delas ut av Prevent varje år till personer verksamma i privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

År 2017 gick Arbetsmiljöstipendiet till Caroline Ekblom, ekonomi och HR-chef på AA Logistik, Alfr. Anderssons Logistik AB i Västerås, och Britt-Marie Söderberg, ambulanssjukvårdare och huvudskyddsombud på Premedic Östergötland AB, Finspång. De fick vardera 15 000 kronor.

– De är båda väldigt bra exempel på hur uthålligt arbetsmiljöarbete har stor betydelse för företaget i sig, bland annat har det i de här fallen medfört effektivare arbetssätt och även konkurrensfördelar, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Här är motiveringarna för 2017:

Caroline Ekblom, ekonomi och HR-chef, AA Logistik, Alfr. Anderssons Logistik AB, Västerås
Caroline Ekblom är en chef med ett engagemang i arbetsmiljöfrågor utöver det vanliga. Hon brinner för att skapa ett företag med struktur och väldefinierade processer. Med stor entusiasm ser hon till att förutsättningarna för säkerhet och trivsel är de bästa. Hennes vision är att företagets arbetsmiljö ska vara inte bara bra utan bäst, och det gör Caroline väl värd att uppmärksammas. 

Britt-Marie Söderberg, ambulanssjukvårdare och huvudskyddsombud på Premedic Östergötland AB, Finspång 
Britt-Marie Söderberg har under många år som skyddsombud och huvudskyddsombud varit med och utvecklat en verksamhet med fokus på arbetsmiljön. Hon arbetar ständigt med stort engagemang för arbetsmiljöförbättringar och gör ett strålande arbete med att förbättra kollegornas arbetsmiljö. Britt-Marie är en stjärna som lyser starkt i verksamheten.