Hoppa till huvudinnehållet

HSB tar viktiga steg mot bättre arbetsmiljö

HSB Stockholm har gjort en omstart i sitt arbetsmiljöarbete. Startskottet blev en anpassad variant av BAM (Bättre arbetsmiljö) hos Prevent. Omkring 60 chefer har deltagit i den heldagslånga utbildningen, på plats eller på distans.

Att arbeta med arbetsmiljöfrågor är inget nytt för HSB Stockholm. Karin Björnström är HR-strateg och ansvarig för arbetsmiljöfrågor. Hon berättar att föreningen jobbat intensivt med två specifika arbetsmiljörisker de senaste åren. Den ena är asbest i hus byggda före 1982, den andra är uppstigning till vindar och tak.

– För att minska risken för arbetsplatsolyckor och ohälsa har vi genomfört egenkontroller i samtliga fastigheter hos de bostadsrättsföreningar vi förvaltar. Vi har sammanställt riskerna och föreslagit åtgärder. Nu är det upp till bostadsrättsföreningarnas styrelser att fatta beslut om vilka åtgärder de vill att vi utför.

HSB Stockholm har förstås också arbetat förebyggande inom andra arbetsmiljöområden. Bland annat tar de fram handlingsplaner och följer upp den psykosociala arbetsmiljön genom medarbetarenkäter. Eftersom de är miljöcertifierade sedan 2007 genomför de dessutom regelbundet interna revisioner inom miljöområdet.

 HSB Stockholm är den största HSB-föreningen med 500 anställda, varav 60 har någon form av chefsposition och ett arbetsmiljöansvar. Det är dessa 60 chefer plus HR-strateger och HR-generalister som nu har gått kurs hos Prevent.

– För många har det varit ett uppvaknande att inse att arbetsmiljön är deras ansvar och inte något de kan lägga på HR, säger Karin Björnström som är HR-strateg på HSB Stockholm.

Det ska bli tydligare att arbetsmiljöansvaret finns ute i verksamheterna
Nu vill HSB Stockholm tydliggöra vilka som ansvarar för en god och säker arbetsmiljö. Att låta alla chefer gå en BAM-kurs har varit ett steg på vägen.

– Tidigare har det varit vi på HR som gått arbetsmiljöronder. Nu vill vi flytta ansvaret för dessa ut till verksamheten, men med stöd från oss på HR. Det är cheferna som känner sin verksamhet bäst och har störst möjlighet att identifiera eventuella risker eller problem. Det är också de som har ett arbetsmiljöansvar. En anpassad och kortare version av BAM, på bara en dag, passade oss bra eftersom vi har en hel del nya chefer och vill att alla ska få samma grund att stå på. Det har också varit lättare att få loss alla chefer när utbildningen varit komprimerad till en dag. Vi kommer på egen hand följa upp denna grundutbildning med utbildning inom till exempel rehabiliteringsprocessen och hur man håller interna revisioner, säger Karin Björnström.

En annan anledning till att HSB Stockholm valt att satsa på en arbetsmiljöutbildning just nu är att de jobbar mot en arbetsmiljöcertifiering 2021.

Snabbfotad anpassning till distansundervisning
Innan alla chefer på HSB Stockholm hann gå utbildningen utbröt covid-19-pandemin. Prevent arbetade snabbt om kursen till en distanskurs. Efter lite inkörningsproblem fungerade upplägget bra, tycker Karin Björnström.

– Självklart är det en större utmaning att engagera deltagarna när man inte träffar dem och kanske inte ens har möjlighet att se alla. Därför är det viktigt att ställa riktade frågor och be deltagarna sätta på kameran innan de pratar. Det sista utbildningstillfället var väldigt bra och vi fick mycket positiv återkoppling från deltagarna.

Karin Björnström berättar att intresset för arbetsmiljöfrågor varierat kraftigt bland kursdeltagarna.

– En del var enormt engagerade. De jobbar dagligen med risker och är måna om att allt ska fungera. Jag tror att en del andra trodde att det skulle vara en ganska tråkig kurs, men blev glatt överraskade. Vi har fått höra saker som ”Det här var ju riktigt spännande!”.

Karin Björnströms tips för en ännu bättre distanskurs är att dela upp den på två halvdagar.

– Det blir lite tungt att sitta framför datorn en heldag. Delar man upp kursen i två halvdagar skulle man dessutom kunna bygga ut den med någon form av hemuppgift.

Kursen en viktig ögonöppnare för många
Kursen har fungerat som en ögonöppnare tror Karin Björnström.

– För många har det varit ett uppvaknande att inse att arbetsmiljön är deras ansvar och inte något de kan lägga på oss på HR. Saker som vi har tjatat om tidigare är plötsligt viktiga. När en extern kursledaren tar upp sådant som straffansvar och konsekvenser, då blir det skarpt.

Karin Björnström tog in offerter från flera utbildare inför utbildningssatsningen. Hon är nöjd med att ha valt Prevent.

– Det kändes tryggt att anlita Prevent, jag vet att de är bra på det här med arbetsmiljöfrågor. Dessutom har kontakten och uppföljningen fungerat extra bra.

Redan nu har hon märkt en viss effekt av utbildningen.

– Flera chefer har kontaktat mig och bland annat bett om hjälp med att sätta rutiner och visat att de förstår att de behöver ta ett aktivt ansvar, men att vi behöver jobba med det här tillsammans. Nu kommer vi följa upp effekterna via ett system där vi bygger alla checklistor, rutiner etcetera och hanterar eventuella skador och tillbud. Jag ser ju vad alla gör i systemet och tror att aktiviteten kommer bli större här.

För de företag och organisationer som vill satsa på sin arbetsmiljö har Karin Björnström bara ett råd:

– Självklart bör ni utbilda er personal! Det spelar ingen roll hur mycket material ni samlar in om medarbetarna inte förstår orsaken eller bakgrunden och vilka konsekvenserna kan bli av till exempel en arbetsplatsolycka.

Text: Lena Malmsten Bäverstam

Fakta HSB Stockholm

HSB Stockholm ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning av över 400 bostadsrättföreningar och erbjuder också tjänster inom juridik, energioptimering, skötsel och utveckling av utemiljö, bygg- och projektledning i befintliga bostadsrättsföreningar samt boendesociala tjänster.

HSB Stockholm har också en aktiv medlemsverksamhet gentemot både individuella medlemmar och medlemsföreningar. Att som bostadsrättförening vara medlem i HSB ger både trygghet för medlemmarna och vägledning i det löpande arbetet för styrelsen. På köpet kommer den viktigaste fördelen, HSB-ledamoten som är ett stöd i styrelsearbetet.