Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor och enkäter för att undersöka arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du börjar använda en checklista får du fylla i din e-postadress så att vi kan skicka en länk till checklistan till dig. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. Vissa äldre checklistor för branscher kan vara i pdf-format. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Så använder du checklistorna

Till Prevents enkäter

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Äldreomsorg, vård och behandlingshem

  Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd. Observera att det även finns en checklista specifikt för smittrisker som baseras på AFS 2018:4.

 2. Återgång till arbetsplatsen

  Använd checklistan för förberedelser och hantering av återgång till arbetsplatsen för de som arbetat på distans på grund av det nya coronaviruset. Checklistan innehåller frågor om strategi för återgång

 3. Årlig uppföljning

  Den här checklistan går igenom de grundläggande delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Checklistan behandlar såväl hur arbetet bör genomföras som vad som ska dokumenteras. Den är lämplig att

 4. Yrkesförare --Taxi
 5. Yrkesförare
 6. VVS Isoleringsarbete - Utrustning för säker och bra arbetsmiljö
 7. VVS Isoleringsarbete - Lim och andra kemiska produkter
 8. VVS Isoleringsarbete - Komplett checklista som omfattar alla checklistor om isoleringsarbete
 9. VVS Isoleringsarbete - Isoleringsmontörernas kunskaper
 10. VVS Isoleringsarbete - För montören på plats
 11. VVS Isoleringsarbete - Fungerande rutiner
 12. VVS Isoleringsarbete - Arbetsplatsen
 13. VVS Isoleringsarbete - Arbetsplanering
 14. VVS Isoleringsarbete - Arbetsmetoder
 15. VVS Installationsarbete - Del 2 Servicearbeten och servicebil
 16. VVS Installationsarbete - Del 1 Allmän del
 17. Vibrationer - Helkropp

  Checklistan innehåller frågor om hur risker med helkroppsvibrationer kan undersökas och hanteras i verksamheten. Helkroppsvibrationer förekommer när någon står, sitter eller ligger på ett vibrerande

 18. Vibrationer - Hand och arm

  Checklistan innehåller frågor om hur risker med vibrationer kan undersökas och hanteras i verksamheten. Vid förekomst av hand- och armvibrationer uppskattas arbetstagarens dagliga vibrationsexponering,

 19. Ventilationsmontage
 20. Ventilation

  Checklistan innehåller frågor om utformning och underhåll av såväl allmän- som processventilation. Syftet är att skapa en bra luftväxling, lufttemperatur och luft så fri som möjligt från

 21. Varumottagning

  Checklistan innehåller frågor om hur lastning och lossning av gods sker. Om hur arbetsplatsen är utformad och om det finns lämplig arbetsutrustning. Syftet är att skapa ett arbete på varumottagningen

 22. Vaktmästeri

  Checklistan innehåller frågor om hur vaktmästeriet är utformat och om det finns lämplig arbetsutrustning med mera. Syftet är att skapa ett arbete i vaktmästeriet fritt från risker.

 23. Vaccination på arbetsplatser

  Använd checklistan för förberedelser och hantering av vaccination på arbetsplatsen för det nya coronavirusets (SARS CoV-2). Checklistan innehåller frågor om rutiner för smittrisker, kommunikation och

 24. Trädgårdsodling

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

OSA-enkäten är en medarbetarenkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren är ett enkätverktyg som används för att undersöka säkerhetskulturen på företaget. Utifrån resultatet får man tips på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur.

Till enkäten

Kostnadsfritt