Hoppa till huvudinnehållet
Planerat tekniskt underhåll från och med fredag 20 maj

Det innebär bland annat att det inte går att boka utbildning, köpa webbutbildning eller böcker i vår e-handel mellan 20 och 31 maj. Det går inte heller registrera sig till de flesta kostnadsfria webbutbildningar. Mer info och kontaktuppgifter

Checklistor och enkäter för att undersöka arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du börjar använda en checklista får du fylla i din e-postadress så att vi kan skicka en länk till checklistan till dig. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. Vissa äldre checklistor för branscher kan vara i pdf-format.

Så använder du checklistorna

För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Till Prevents enkäter

Visar 7 st checklistor

Sortera efter

A-Ö Ö-A
  • Checklistan innehåller frågor om hur risker med helkroppsvibrationer kan undersökas och hanteras i verksamheten. Helkroppsvibrationer förekommer när någon står, sitter eller ligger på ett vibrerande

  • Checklistan innehåller frågor om hur risker med vibrationer kan undersökas och hanteras i verksamheten. Vid förekomst av hand- och armvibrationer uppskattas arbetstagarens dagliga

  • Checklistan innehåller frågor om behovet av lämplig personlig skyddsutrustning och hur den används.

  • Checklistan innehåller frågor om användaren har utbildning, om utrustningens skydd och om personlig skyddsutrustning med mera. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid

  • Checklistan innehåller frågor om arbete vid handmaskin.

  • Checklistan innehåller frågor om hur buller och vibrationer kan undvikas samt om arbetsgivaren erbjuder undersökningar till de arbetstagare som exponeras.

  • Checklistan innehåller frågor om bullerexponering och åtgärder för att minska riskerna med buller.