Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö och ledarskap går hand i hand, och du som är chef spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Gå utbildningen Arbetsmiljö för chefer för att få alla verktyg du behöver för att leda arbetet med arbetsmiljön.

Arbetsmiljö för chefer – för dig med personalansvar

Är du chef eller arbetsledare med personalansvar? Den här utbildningen ger dig kunskaperna som du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön.

Efter utbildningen ska du som deltagit

  • förstå syftet med arbetsmiljölagen
  • förstå vad samverkan är och känna till den svenska modellen
  • veta vad arbetsgivarens ansvar innebär och vad brott mot regler kan leda till
  • förstå hur chefens egna förutsättningar påverkar arbetsmiljöarbetet
  • veta vad systematiskt arbetsmiljöarbete är
  • veta hur uppgifter i arbetsmiljöarbetet kan fördelas
  • ha fått verktyg för att arbeta med arbetsmiljön och riskbedöma förändringar
  • förstå hur praktiskt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan gå till.

Klassrum – för lärarledd utbildning

utbildning-afc-700x350_3C60014_Foto_Bengt-Alm.jpg

Arbetsmiljö för chefer är en utbildning dig som vill skapa trivsel och goda resultat genom en god arbetsmiljö. Du kan gå utbildningen som klassrumsutbildning eller på distans.

Webb – för dig som vill vara flexibel

Man-afc-700x350.jpg

Arbetsmiljö för chefer – webb är en webbutbildning med samma innehåll som klassrumsutbildningen, men som genomförs på egen hand och i egen takt. E-bok ingår!

Få  ekonomiskt stöd för utbildning

Chefer och skyddsombud kan få ekonomiskt stöd för att gå en arbetsmiljöutbildning. Både lärarledda distansutbildningar, webbutbildningar och klassrumsutbildningar omfattas. Ni kan också få ersättning för företagsanpassade utbildningar.

Afa Försäkring hanterar ansökningarna och satsningen pågår till och med 30 juni 2024.

Läs mer

_3C57096_Foto_Bengt-Alm_utbildning_700x350.jpg

Godkända av Utbildningsföretagen

Prevent är medlem i utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Till Almega Utbildningsföretagen