Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö och ledarskap går hand i hand, och du som är chef spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Gå utbildningen Arbetsmiljö för chefer för att få alla verktyg du behöver för att leda arbetet med arbetsmiljön.

Arbetsmiljö för chefer – för dig med personalansvar

Är du chef eller arbetsledare med personalansvar? Den här utbildningen ger dig kunskaperna som du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön.

Efter utbildningen ska du som deltagit

  • förstå syftet med arbetsmiljölagen
  • förstå vad samverkan är och känna till den svenska modellen
  • veta vad arbetsgivarens ansvar innebär och vad brott mot regler kan leda till
  • förstå hur chefens egna förutsättningar påverkar arbetsmiljöarbetet
  • veta vad systematiskt arbetsmiljöarbete är
  • veta hur uppgifter i arbetsmiljöarbetet kan fördelas
  • ha fått verktyg för att arbeta med arbetsmiljön och riskbedöma förändringar
  • förstå hur praktiskt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan gå till.

Godkända av Utbildningsföretagen

Prevent är medlem i utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Till Almega Utbildningsföretagen