Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor och enkäter för att undersöka arbetsmiljön

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du börjar använda en checklista får du fylla i din e-postadress så att vi kan skicka en länk till checklistan till dig. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. Vissa äldre checklistor för branscher kan vara i pdf-format. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Så använder du checklistorna

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Trycksatta anordningar

  Checklistan innehåller frågor om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Checklistan är lämplig att användas vid skyddsronden eller inför införande av ny utrustning eller förändringar i verksamheten

 2. Truckar

  Checklistan tar upp frågor om utbildning, tillstånd och utformningen av transportvägar och trucken med mera.

 3. Takarbete

  Checklistan innehåller frågor om arbete på tak för att minska fallriskerna.

 4. Svetsning tillfällig arbetsplats

  Checklistan tar upp frågor om rutiner och instruktioner med mera vid svetsning på en tillfällig arbetsplats.

 5. Svetsning med gas

  Checklistan tar upp frågor om utrustning och ventilation med mera vid gassvetsning.

 6. Svetsning - Allmänt

  Checklistan tar upp frågor om arbetsmetod, kemiska hälsorisker och skyddsutrustning med mera vid svetsning.

 7. Svets tillfälliga arbetsplatser - 7. Kemiska produkter och transporter

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 8. Svets tillfälliga arbetsplatser - 6. Utrustning och skyddsutrustning

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 9. Svets tillfälliga arbetsplatser - 5. Svetsarnas kunskap om arbetsmiljö

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 10. Svets tillfälliga arbetsplatser - 4. Fungerande rutiner

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 11. Svets tillfälliga arbetsplatser - 3. Arbetsplatsen

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 12. Svets tillfälliga arbetsplatser - 2. För svetsaren

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 13. Svets tillfälliga arbetsplatser - 1. Arbetsledningen

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare

 14. Svets tillfälliga arbetsplatser - Del 1 till 7

  Checklistan kan användas vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.

 15. Svarv

  Checklistan tar upp frågor om det finns instruktioner och rutiner kring användningen, om maskinens utformning och skydd med mera för ett riskfritt arbete.

 16. Stegar och arbetsbockar

  Checklistan innehåller frågor om arbete på stege och arbetsbockar för att minska fallriskerna.

 17. Sprutlackering

  Checklistan tar upp frågor om hur arbetet organiseras och genomförs med tanke på kemiska hälsorisker med mera.

 18. Slipmaskiner

  Checklistan tar upp frågor om det finns instruktioner och rutiner kring användningen, om maskinens utformning och skydd med mera för ett riskfritt arbete.

 19. Pressar och gradsaxar

  Checklistan är framtagen för att uppmärksamma de vanligaste olycksriskerna vid denna typ av arbete. Den ska användas för att bedöma riskerna i det dagliga arbetet, med produktion, verktygsbyten och

 20. Personlig skyddsutrustning

  Checklistan innehåller frågor om behovet av lämplig personlig skyddsutrustning och hur den används.

 21. Pelarborrmaskin

  Checklistan tar upp frågor om det finns instruktioner och rutiner kring användningen, om maskinens utformning och skydd med mera för ett riskfritt arbete.

 22. Motorsåg och röjsåg

  Checklistan innehåller frågor om användaren har utbildning, om utrustningens skydd och om personlig skyddsutrustning med mera. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid

 23. Mobila arbetsplattformar

  Med mobila arbetsplattformar avses maskindrivna lyftanordningar avsedda för lyft av arbetstagare, som t.ex. skylift. Den här checklistan är lämplig att använda i syfte att minska riskerna vid arbete

 24. Mobila arbetsmaskiner

  Checklistan innehåller frågor om hur arbetet planeras och genomförs.

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

OSA-enkäten är en medarbetarenkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren är ett enkätverktyg som används för att undersöka säkerhetskulturen på företaget. Utifrån resultatet får man tips på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur.

Till enkäten

Kostnadsfritt