Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö i friskolan

Här finns hjälp för dig som snabbt vill komma igång med arbetsmiljöarbetet i skolan. Här hittar du också checklistor för undersöka arbetsmiljön och medarbetarenkät.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Tips på mer information

Ljudguide för förskolan

OSA - enkäten

Externa länkar

Chefoskopet - Suntarbetslivs kostnadsfria verktyg för chefer

Forskning på 5 - Suntarbetslivs dialogstartare på jobbet

Samvetsstress - hur kan samvetet bli en tillgång? (Suntarbetsliv)

Studio Friskfaktor: lär dig mer om friskfaktorer (Suntarbetsliv)

Verktyg om digitala aggressioner mot lärare och rektorer (COPSOQ)

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.