Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö i friskolan

Här finns hjälp för dig som snabbt vill komma igång med arbetsmiljöarbetet i skolan. Här hittar du också checklistor för undersöka arbetsmiljön och medarbetarenkät.

Kom igång

De fem stegen för att komma igång med arbetsmiljöarbetet i skolan beskrivs i dokumentet Snabbstart arbetsmiljöarbete. Stegen är:

  1. Identifiera risker
  2. Välj risk att åtgärda
  3. Planera åtgärd
  4. Genomför åtgärd
  5. Gör ett varv till

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Tips på mer information

Ljudguide för förskolan

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten