Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

En bättre arbetsmiljö är också mer lönsam

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar. Detta arbete är bra på flera sätt – för alla som jobbar hos er, för företagskulturen och för lönsamheten. Vill du göra ert arbete med arbetsmiljön ännu bättre? Se då till att chef och skyddsombud jobbar med frågorna tillsammans. En bra start är att gå utbildningen BAM – Bättre arbetsmiljö ihop.

heading-image

BAM klassrum

För dig som vill ha lärarledd utbildning

BAM är en grundutbildning för chefer och skyddsombud som ger metoder och kunskaper för att jobba med både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor. Utbildningen är lärarledd och varvar kunskap med praktiska övningar under tre dagar tillsammans med andra chefer och skyddsombud.

heading-image

eBAM

Online!

För dig som vill vara flexibel

e-BAM är en webbutbildning med samma innehåll som originalet BAM, men som genomförs på egen hand och i egen takt. I utbildningen ingår att lösa ett antal uppdrag på sin egna arbetsplats tillsammans med kollegor, chefer och skyddsombud. Stöd av handledare och ett kunskapstest ingår.

Klart bästa utbildningen jag varit på i mitt yrkesverksamma liv. Tack!

BAM-deltagare, oktober 2019

Gå en grundutbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Företagsanpassade utbildningar

Alla Prevents utbildningar kan skräddarsys för att passa ditt företags behov och mål. När våra diplomerade handledare kommer till er kan ni också välja tid och omfattning själva. Är ni fler än åtta deltagare blir det dessutom billigare för er.

Läs mer

BAM Handledarutbildning

För den som själv vill hålla i en arbetsmiljöutbildning utbildar Prevent handledare. Grupparbeten varvas med föreläsningar under två dagar och för den som blir diplomerad finns tips och verktyg för det fortsatta arbetet.

Läs mer