Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istock

Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets tipstjänst – så funkar den

Ser du någon som jobbar utan fallskydd på ett tak eller finns det allvarliga risker på din egen arbetsplats? Då kan du höra av dig till Arbetsmiljöverkets tipstjänst. 

Så tipsar du

På sidan ”Tipsa om risker i arbetsmiljön” på Arbetsmiljöverkets webb finns ett formulär att fylla i. Välj ett område som tipset handlar om och beskriv sedan kortfattat vad det är du sett. Det är viktigt att skriva vilket företag det gäller samt adressuppgifter till den arbetsplats du vill tipsa om.

Till Arbetsmiljöverkets tipstjänst

Det kan du tipsa om

Varje år kommer det in cirka 17 000 ärenden till tipstjänsten. Man kan både tipsa om brister i arbetsmiljön hos andra företag och om risker i den egna arbetsmiljön. Allmänna tips handlar oftast om risker i den fysiska arbetsmiljön, som felaktig utrustning på ett bygge. När anställda själva tipsar handlar det oftast om brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som stress och kränkande särbehandling. Så länge tipset är kopplat till arbetsmiljölagen är det Arbetsmiljöverket du ska vända dig till. Om det handlar om enskilda individer, till exempel om en konflikt mellan dig och din chef, ska du i första hand prata med ditt skyddsombud eller med chefens chef.

Vad händer sen?

Tips som inte handlar om arbetsmiljö skickas vidare till den myndighet det berör. Allt annat tar Arbetsmiljöverket hand om och gör en prioritering. Om det handlar om risker som kan innebära fara för liv finns det inspektörer som kan åka ut direkt till den berörda arbetsplatsen. I mindre akuta ärenden gör Arbetsmiljöverket en inspektion vid ett senare tillfälle. Den som tipsar om den egna arbetsmiljön behöver inte vara rädd för att bli uthängd. Varje sådant ärende omfattas av absolut sekretess. Det betyder att Arbetsmiljöverket bara inspekterar på ett sådant sätt att det aldrig kan kopplas till vem som lämnat tipset.

Källa: Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Tips och råd