Hoppa till huvudinnehållet
En kollega lägger sin hand på en medarbetares axel

Varsel påverkar hela arbetsplatsen och skapar mycket oro.

Bild: Istock

Arbetsmiljöarbete

Information och stöd viktigt vid varsel

Nu ökar varslen om uppsägningar igen och för många innebär det en oro kring vad som ska hända. Men det finns metoder att använda för att göra situationen så bra som möjligt både för de som riskerar att bli av med jobbet och de som blir kvar på arbetsplatsen.

I början av pandemin nådde antalet varsel rekordnivåer och mer än varannan som varslades förlorade också sitt jobb. Ökningen var större än vid finanskrisen 2008–2009. Under andra halvan av 2020 minskade antalet varsel till en relativt låg nivå men hösten 2022 börjar de öka igen.

Att riskera uppsägning skapar förstås oro och det kan påverka hela arbetsplatsen, också de som inte är direkt berörda. Därför är det viktigt att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i de här situationerna.

Planera för hur de som blir uppsagda ska stöttas, men också de som får stanna behöver information

– Det är viktigt att identifiera och bedöma vilka risker som kan uppstå och vilka åtgärder som behöver vidtas. Planera för hur de som blir uppsagda ska stöttas men också de som får stanna behöver information, säger Kerstin Waldenström, sakkunnig i organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket.

Kerstin Waldenström, sakkunnig i organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket.
Kerstin Waldenström, sakkunnig i organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket.
Bild: Arbetsmiljöverket

När ett varsel läggs är det inte klart vilka som kommer att få sluta och hur många som berörs i slutändan. I det skedet är det bra att vara så öppen och transparent som det går.

Finns risk för konflikter

– Involvera både skyddsombud och arbetstagare när det gäller att identifiera risker som kan finnas både under processen och efter. Vilka risker finns för olika grupper på arbetsplatsen? Och vilka åtgärder behövs för att minimera dem

Utöver oro och stress finns risk för konflikter och i värsta fall mobbning. Det kan också finnas risk för oklarheter kring arbetsfördelning och ökad arbetsbelastning för de som inte blir uppsagda.

En viktig del är att stötta chefer och arbetsledare så att de kan möta reaktioner från medarbetare och förebygga konflikter. Att behöva säga upp en medarbetar kan vara en psykiskt krävande uppgift där man också behöver extra stöd.

Men även den som blir uppsagd behöver både information och stöttning.

– En uppsägning får inte upplevas som en kränkning. Det är viktigt att informera varför någon blir uppsagd.

Det kan vara bra att ta hjälp av företagshälsovården i den här situationen. De kan bland annat kan utbilda chefer och arbetsledare i krishantering, ge stöd i hur man hanterar medarbetare som mår dåligt och ordna samtalsgrupper.

RÅD

Inför varsel och uppsägningar

  • Tänk på att både de som riskerar uppsägning och de som blir kvar behöver stöd.
  • Ta reda på hur varslet påverkar olika avdelningar och gör en plan för att minimera eventuella risker. 
  • Involvera skyddsombud och arbetstagare för att upptäcka risker.
  • Glöm inte att stötta chefer och arbetsledare så att de kan ta hand om de reaktioner som kommer och förebygga konflikter. 
  • Ta hjälp av företagshälsovården. De kan utbilda chefer och ge stöd i hur man tar hand om medarbetare som mår dåligt. 

Källa: Fakta kring varselläget är hämtat från webbplatsen Ekonomifakta som är en del av Svenskt Näringsliv. Det finns mer att läsa i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Tips och råd