Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istock

Hot och våld

Förberedelse viktigt för att hantera hot och våld på jobbet

Att vara väl förberedd och ha strategier för hur man ska hantera hotfulla situationer på jobbet ökar chanserna för ett bra utfall. Tricket är att lura hjärnan att behålla lugnet även vid stresspåslag.

Hot och våld är vanligt förekommande i arbetslivet, även om det kan ha olika karaktär på olika arbetsplatser. Det säger Meta Broddare. Hon är konsult och föreläsare och har arbetat i 14 år inom polisen, ute i fält och som utbildare inom bland annat medling och konflikthantering.

Meta Broddare
Meta Broddare är föreläsare och expert på hot och våld i arbetslivet.
Bild: Lena Ljungdahl

– All arbetslivsforskning pekar på att hot och våld i arbetslivet är underrapporterat. Jättemånga yrkesgrupper löper en stor risk att bli utsatt för hot, påtryckningar eller våld på sin arbetsplats, säger hon.

För att kunna hantera situationer av hot och våld på ett sätt som deskalerar snarare än eskalerar konflikten är det helt avgörande att vara väl förberedd, enligt Meta Broddare.

– Vi människor har inte kapacitet att tänka ut nya, smarta lösningar under stress. Våra hjärnor har ett system som är tänkt att skydda oss från hotfulla situationer. Vid stresspåslag går mindre syre till frontalloben, som ska tänka ut de smarta lösningarna, och mer till de stora muskelgrupperna när kroppen drar i gång systemet för flykt, kamp eller frys, förklarar hon.

Går att träna upp hjärnan

Men hjärnan har en fortsatt bra förmåga att ta hjälp av minnesbilder och inlärda beteenden för att veta hur man ska agera i den pressade situationen. Har man tränat på liknande situationer är chansen därför större att man hittar en bra lösning.

– Forskning visar att om man har bestämt sig för att agera på ett visst sätt i en viss situation är det 70–75 procent större sannolikhet att man kommer att göra just det, säger Meta Broddare.  

Hur man bör hantera situationer av hot och våld kan se olika ut på olika arbetsplatser och för olika yrkesgrupper. Första steget är därför att göra en kartläggning på den specifika arbetsplatsen och ta reda på vilka risker som finns för medarbetarna. Och ställa sig frågan – vilka risker är acceptabla eller inte?

– Man måste fråga sig: om ens medarbetare ska kunna jobba under de här förhållandena och hålla sig friska ett helt arbetsliv – vad behöver de då? säger Meta Broddare.

Nästa steg handlar om mental förberedelse. Det räcker att prata om och föreställa sig olika situationer av hot och våld som kan uppstå på arbetsplatsen, och hur man då ska agera, för att skapa den lärdom som behövs för att hjärnan snabbt ska veta hur man ska agera även i en verklig risksituation.

Även om förutsättningar kan se väldigt olika ut på olika arbetsplatser finns det några generella tips på hur man kan agera om man möter en person som är hotfull och aggressiv. Det första är att försöka behålla sitt lugn. Det kan vara lättare sagt än gjort och chanserna att lyckas ökar om du har en fysisk grundtaktik för hur du kan hantera hotfulla situationer, säger Meta Broddare.

Det sämsta man kan göra när man möter en person i affekt är att bemöta den med affekt.

– Det kan handla om att man vet hur man kan komma därifrån om situationen eskalerar, eller att man vet att man har en kollega nära som kan hjälpa till om det behövs. Om man inte känner sig trängd ökar chansen att man kan behålla sitt lugn, säger hon.

Lyckas man inte behålla lugnet får man ta fram sin bästa skådespelarsida.

– Försök att utstråla lugn även om du inte känner dig lugn. Det sämsta man kan göra när man möter en person i affekt är att bemöta den med affekt, säger Meta Broddare.

Hon konstaterar att frågan om hot och våld kan upplevas som svår.

– Detta är ett jobbigt område att närma sig. Det är läskigt men det är också därför man måste göra det, så att man känner att man är bättre rustad för att hantera hotfulla situationer på jobbet, säger hon. 

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Hot och våld

Senaste om Tips och råd