Hoppa till huvudinnehållet
Fotbollsspel

Bild: Pexels

Arbetsklimat

Åtta principer för framgångsrika team

Vad gör ett team framgångsrikt? Det har Oskar Henrikson, legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken funderat mycket kring. Under ett seminarium på arbetsmiljökonferensen Gilla jobbet presenterade han åtta principer för framgångsrika team.

Elinor Ostrom, Nobelpristagare och professor i statsvetenskap vid Indiana University i Bloomington, USA, ägnade sin forskarkarriär åt att studera samarbete mellan grupper över hela världen. Hon kom fram till att åtta kriterier ska vara uppfyllda om ett samarbete ska fungera. Psykologifabriken har jämfört kriterierna med en stor mängd studier kring vad som definierar en bra arbetsmiljö och utifrån det skapat åtta principer för framgångsrika team. Modellen fungerar lika bra för den lilla gruppen som den stora organisationen, enligt Oskar Henrikson, legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken.

 1. Tydlig grupp med tydliga mål
  Börja med att säkerställa att målen för ert team är tydligt formulerade. Föreslå sedan en diskussion i teamet om vilka era viktigaste uppgifter är och vem som är ansvarig för vad. Ju tydligare gruppens uppdrag är desto tydligare blir gruppens arbete. Försök gå från det vaga, fluffiga och visionära till ett konkret mål.
 2. Rättvis fördelning mellan insats och belöning – roller, arbetsbelastning och ersättning
  Vem ska göra vad för att ni ska nå ert mål? Med ett tydligt mål och tydliga roller är det lättare att skapa en bra bild av vad och hur mycket som ska göras. Och kom ihåg att arbetsbelastning inte bara handlar om att ”klara av” saker utan också om att arbetet ska fördelas rättvist i gruppen.
 3. Rättvist och inkluderande beslutsfattande – hur tar ni hand om allas åsikter?
  Genom evolutionen har det visat sig att rättvisa i gruppen är en framgångsfaktor och att grupper med egoister klarar sig sämre än grupper som är bra på att samarbeta. För att få målet och rollerna att bli rimliga och realistiska behövs ett rättvist och inkluderande beslutsfattande. Alla kan inte bestämma allt men alla ska ha möjlighet att ge sin input på i varje fall en del av arbetet. Med strukturerade möten, enkäter, remissrundor och helt vanliga samtal går det att skapa ett inkluderande beslutsfattande. Något som inte behöver vara samma sak som ett långsamt beslutsfattande med konsensus. 
 4. Uppföljning av överenskomna beteenden och – vikten av positiv feedback och insyn
  Om vi lyckas skapa ett tydligt mål där det tydligt går att definiera våra olika roller blir det lättare att uppmuntra beteenden som leder till det gemensamma målet. Och kom ihåg att det inte är instruktioner utan positiv återkoppling som skapar en positiv förändring. Uppmärksamma och belöna sådant som främjat samarbetet och långsiktigheten. Försök var så konkret som möjligt om du ska ge en kollega positiv återkoppling. En bra övning är att alla i teamet får skriva en lista på specifika saker som de andra i teamet gjort bra under veckan.
 5. Graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden – snälla straff och psykologisk trygghet
  Problematiskt beteende kommer alltid uppstå och då måste vi säga ifrån. Utmaningen är att göra det så snabbt som möjligt och att inte gå för hårt ut inledningsvis. Första gången någon drar ett sexistiskt skämt kanske ett samtal räcker, men om beteendet fortsätter får man skärpa konsekvenserna. Fundera också över hur du själv skulle vilja bli korrigerad om du begår ett misstag.  För att kunna påtala problem och erkänna misstag krävs psykologisk trygghet i gruppen. Det är viktigt att man vågar prata om problem och dela med sig av misstag. En sjuksköterska som möts av skäll från läkaren om medicineringen blivit fel vågar kanske inte berätta nästa gång. En övning man kan göra i teamet är att låta alla berätta om ett misstag de gjort.
 6. Snabb och rättvis konflikthantering – se situationen bakom konflikten
  Konflikter handlar sällan om personkemi utan om att vi brustit i att skapa tydliga mål och tydliga roller. Kanske går din roll in i en annan medarbetares roll eller så har du bristande resurser för att göra ditt arbete. För att lösa en konflikt behövs en utomstående part. Det kan exempelvis vara en chef.
 7. Mandat till självbestämmande – självständiga medarbetare och självstyrande team
  Ingen vill bli detaljstyrd men det behövs samtidigt ramar för självbestämmande. Om du befinner dig på en balkong på tjugonde våningen utan räcke blir du kanske inte så sugen på att gå ut till kanten. Men om du vet var balkongräcket finns vågar du utforska hela balkongen. En bra övning är att lista dina fem viktigaste arbetsuppgifter. Vilka behöver du stämma av och vilka kan du styra helt själv? Finns det någon uppgift du skulle vilja ha mer självständighet kring?
 8. Koordinering med andra grupper – samverkan mellan team, organisationer och regioner
  Om vi har många team i en organisation behöver varje team ha mandat till självbestämmande Men samtidigt får inte teamen vara så självständiga att det går ut över organisationens övergripande mål. Därför är det viktigt att skapa insyn och feedback mellan grupperna och skapa en bra balans mellan gruppernas självbestämmande och det gemensamma målet.  
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Tips och råd