Hoppa till huvudinnehållet
Hot och våld

Att träna på hotfulla situationer ökar tryggheten

Genom att träna på hotfulla situationer går det minska lidandet för den som drabbas. Överraskningsmomentet blir inte lika stort och man kan bredda sitt handlingsutrymme. Det säger Stefan Dahlberg som är utbildare inom krisstöd och krishantering.

Nyligen kom en rapport från fackförbundet Akavia som visar att var fjärde medlem har utsatts för våld, trakasserier, hot och skadegörelse de senaste två åren. Men sett till gruppen myndighetsanställda är siffran ännu högre. Många känner sig otrygga i sin myndighetsutövning och överväger att byta jobb, enligt rapporten.

Hot som uttalas kallt är värst

Hur man påverkas av att utsättas för hot och våld i tjänsten är väldigt individuellt, men det handlar också om hur hotet uttalas, enligt Stefan Dahlberg som jobbat med krisstöd bland annat vid terrorattacken på Drottninggatan och för vårdpersonal under pandemin. Vissa hot är direkta och känslomässiga och kommer i stundens hetta. Då förstår man att de inte är så allvarligt menade. Men det är stor skillnad om hotet uttalas kallt. Det kanske är riktat mot en själv eller mot ens familj och är ägnat att skrämma.Foto: Fredrik Beskow

– Då blir det kanske mer av en långvarig reaktion. Hjärnan sysslar med att bedöma hur stor risken är att något faktiskt händer och man blir på sin vakt. Rädsla och ilska är vanliga reaktioner, men också skuldkänslor för att man utsätter sin familj för något potentiellt farligt, säger Stefan Dahlberg.

Träna två och två

När Stefan Dahlberg håller utbildningar om hot och våld på arbetet får deltagarna ibland träna två och två på att hantera en hotfull situation. Ett effektivt sätt att ta kontroll över situationen och värdera hotet är att ordagrant upprepa det som den som hotar säger.

– Om någon säger "jag ska knivskära dig" blir man förstås väldigt chockad. Genom att då upprepa hotet och säga "du säger alltså att du ska knivskära mig" ger man motparten en chans att backa. Om hotet var känslomässigt kanske personen säger "nej, jag menade inte riktigt så, men jag blev väldigt arg". Den som uttalar hotet får ansvar för det som sagts, säger Stefan Dahlberg.

Försök avleda

Ett annat sätt att ta kontroll över en potentiellt hotfull situation är att jobba med avledning.

– Man kan säga att man behöver ta en paus eller att man behöver stämma av med sin chef eller en kollega. Då kan man ta sig ur den laddade situationen och minska risken för upptrappning. För om det blir för hotfullt och kränkande behöver man tillslut avbryta. Det är inte riktat mot personen utan mot situationen.

Diskutera alternativen

Att som socialsekreterare eller handläggare på Försäkringskassan ge någon ett tufft besked är en svår balansgång. Man behöver hålla sig till sin professionella roll samtidigt som man vill visa medkänsla. Men Stefan Dahlberg menar att det går att vara medkännande utan att gå utanför sin yrkesroll.

– Om en person är väldigt trängd och stressad kan man försöka hjälpa genom att diskutera vilka andra alternativ som kan finnas till buds. Man kanske har fått avslag på ett försörjningsstöd, men kan det finnas hjälp att få i civilsamhället till exempel. Men det gäller att ha en rimlig målsättning på sig själv och tänka att man gjort det bästa man kunde i en svår situation.

Hänvisa till rutiner

Att ha chefens stöd om man utsatts för hot och våld på jobbet är a och o, enligt Stefan Dahlberg. Chefen behöver inte vara en professionell krisstödjare, men ska ha resurser att kalla in om någon behöver hjälp och rutiner ska finnas på plats innan något händer.

– Om man lägger ansvaret på medarbetaren själv att söka samtalsstöd säger de oftast att de inte behöver något samtal. Då kan det vara skönt att hänvisa till rutiner som säger att alla som hotats ska prata med någon på företagshälsovården till exempel.

Skriva av sig

Men även om mycket ansvar ligger på arbetsgivaren behöver individen själv också ta ansvar för sin återhämtning. Att skriva av sig om händelsen är ett tips. Enligt Stefan Dahlberg är hjärnan konstruerad så att vi tänker "worst case scenario". Det är en försvarsmekanism för att vara förberedd på det värsta. Då är det bra att skriva av sig och få prata om det. Men det gäller samtidigt att inte stanna i det läget. Som chef eller kollega kan man istället fråga; men vad är det bästa läget?

– Oftast handlar det faktiskt bara om tomma hot och det är relativt ovanligt att det övergår i faktiska handlingar. De som vill verkligen vill utöva våld brukar inte hota först.

 

 

KRISEXPERTENS TIPS

Hantera hot på jobbet

  • Upprepa Upprepa ordagrant vad den som hotar just sagt. Då ger man motparten en chans att backa och man kan syna hur allvarligt hotet var menat.
  • Jobba med avledning Ta kontroll över situationen genom att be om en paus för att stämma av med en chef eller en kollega. Då kan man ta sig ur situationen utan att den trappas upp ytterligare. 
  • Diskutera alternativen Om en person är väldigt trängd och stressad kan man försöka hjälpa genom att diskutera vilka andra alternativ som kan finnas till buds. Man kanske har fått avslag på ett försörjningsstöd, men kan det finnas annan hjälp att få?
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Hot och våld

Senaste om Tips och råd