Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Så funkar språkstöd på jobbet

Språkrådet har gett ut en vägledning för chefer och anställda som vill stötta dem på arbetsplatsen som inte har svenska som modersmål. Den tar också upp hur flerspråkigheten kan användas som en resurs på arbetsplatsen.

En väl fungerande kommunikation på arbetsplatsen är en av nycklarna till en bra arbetsmiljö och en effektiv verksamhet. Men de språkförbistringar som kan uppstå på en arbetsplats är ofta ett osynligt problem för arbetsgivare och chefer.

– Det är typiskt sådant som kollegor brukar hjälpa till med att lösa på golvet, säger Sofia Tingsell, språkvårdare på Språkrådet. Foto: privat

Ny skrift om flerspråkighet

Hon har tillsammans med forskarna Carla Jonsson och Lotta Olvegård tagit fram skriften "Flerspråkighet i arbete". Den riktar sig till chefer och anställda med goda kunskaper i svenska som vill stötta dem på arbetsplatsen som har svenska som andraspråk. Det kan till exempel handla om att utse språkstödjare på jobbet eller ta fram mallar som kan användas för att skriva brev, rapporter eller andra texter.

– Textmallar är någonting som man som chef eller arbetsgivare kan se till att det finns tillgängligt. Det är också något som man vet att många andra, även förstaspråkstalare, har nytta av.

När man har möten och genomgångar kan man inkludera andraspråkstalare genom att inte bara prata utan även visa text, bilder och förevisa saker och processer. Språkförståelsen underlättas också genom att prata långsammare, förenkla meningsbyggnader, ge exempel och ställa ja- och nejfrågor.

Samtalsämnen på fikarasten

Även under fikarasterna kan man göra det lättare att hänga med i snacket för dem som inte har svenska som modersmål.

– Man kan hitta samtalsämnen som alla har någonting att säga om och inte prata om till exempel barnprogram från 1980-talet, någonting som kräver specifik kulturell kompetens, säger Sofia Tingsell.

På många arbetsplatser har man stor nytta av dem som är flerspråkiga i kontakten med bland annat kunder, patienter eller brukare. Men ändå är arbetsgivarna ofta omedvetna om vilka resurser de har tillgång till, menar Sofia Tingsell.

– Språkkunskaper värderas väldigt lågt trots att alla vet att det är svårt att skaffa sig dem. Ska man lära sig kinesiska eller arabiska, som är två viktiga språk för handel, tar det förmodligen längre tid än det tar att utbilda sig till ingenjör eller ekonom.

Ta fram en språkpolicy

Genom att ta fram en språkpolicy tillsammans med medarbetarna och kartlägga vilka språk som finns och används på en arbetsplats kan arbetsgivaren dra nytta av de språkliga resurserna, menar Sofia Tingsell. Ett exempel som nämns i skriften är ett hotell där personalen har små flaggor på sina namnskyltar för att underlätta för gästerna.

– På hotell är man väldigt van vid flerspråkighet. Där är det mycket så att man vet vem som pratar vad för språk. Om de i receptionen inte kan språket kan man hämta någon i köket, säger Sofia Tingsell.

TIPS

Stöd till medarbetare med svenska som andraspråk

  • Ta fram textmallar för t.ex. brev och rapporter. Det har även de som har svenska som modersmål nytta av.
  • Vid möten och presentationer är det bra att inte bara kommunicera muntligt utan även visa bild och text.
  • Sänk talhastigheten och förenkla och förtydliga ditt budskap. Betona nyckelord, gör pauser mellan ord och meningar. Lyft fram samtalsämnet tidigt i meningen.
  • Kontrollera förståelsen hos den som du talar med genom frågor.
  • Använd svenska så att personen får möjlighet att öva på språket. Gå inte över till engelska eller annat språk så fort det uppstår en svårighet.
  • Försök välja samtalsämnen på fikarasten som alla kan hänga med på oavsett om man vuxit upp i Sverige eller inte.  
bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Kompetens

Senaste om Tips och råd