Hoppa till huvudinnehållet
Må bra

Högre energi hos män under pandemin

Män fick en energikick på jobbet under pandemins första månader. För kvinnor var det precis tvärtom, enligt en ny undersökning.

En ny studie från konsultföretaget Brilliant Future, som säljer tjänster för medarbetarundersökningar, visar att männens energinivå på jobbet ökade under pandemins första månader. Studien baseras på 380 000 enkätsvar från medarbetarundersökningar i sammanlagt 200 organisationer.

Enligt undersökningen är tydlighet från chefer och ledare något som män värderar mycket högt. Eftersom tydligheten ökade under pandemins första månader steg männens energinivå. Enligt Sofie Johansson som är specialiserad på medarbetarupplevelser på Brilliant Future, är tydlighet en avgörande faktor för trivseln på jobbet.

– Om alla är införstådda med vad de ska göra och hur deras insatser leder det gemensamma arbetet framåt kan missförstånd undvikas och det blir lättare för alla i organisationen att lägga energi på rätt saker. Se också till att vara närvarande, coacha, lyssna och ge feedback, även fast det är genom skärmen eller på distans. Vår data visar gång på gång att engagerade medarbetare skapar lojala kunder, vilket påverkar resultatet på sista raden, säger Sofie Johansson i en kommentar.

Studien visar också att den faktor som påverkar kvinnors energinivå allra mest är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Enligt undersökningen försämrades den i början av pandemin vilket ledde till att kvinnornas energi blev lägre.

TIPS

Så ökar ni energin på jobbet

  • Prioritera tydlighet Tydlighet kring arbetsuppgifter och mål är a och o. Det gäller både på gruppnivå och för den enskilde individen. Genom tydlighet ser ni till att energi läggs på rätt saker och missförstånd kan undvikas.
  • Ge mycket feedback – även på distans! När många jobbar på distans är det extra viktigt att vara närvarande som chef och coacha och lyssna. Fokusera mycket på positiv feedback och vid behov även konstruktiv feedback. Det ökar energin och får medarbetare att göra mer av rätt saker.
  • Ta tempen på energinivån Kartlägg regelbundet hur medarbetarna mår. På så sätt går det snabbt att fånga upp om något inte fungerar som det ska.

Källa: Brilliant future

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Må bra

Senaste om Tips och råd