Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Därför funkar feedforward bättre än feedback

Feedforward handlar om att fokusera på vad vi kan göra bra i framtiden, i stället för att blicka bakåt på det som redan har skett. Det är då de stora vinsterna med återkoppling kommer.

Att feedback, speciellt positiv och konkret sådan, är utvecklande för organisationer och medarbetare är de flesta experter eniga om. Fokus ska vara på det positiva, medan det negativa bör få mindre uppmärksamhet om vi ska ta till oss återkopplingen och växa av den. Men oavsett om feedbacken är positiv eller negativ handlar det oftast om dåtid och det som redan har skett. Vänder man i stället vänder på begreppet och låter framtiden stå i fokus, då händer det spännande grejer, enligt Anna Bloth Karling, entreprenören som driver Zebrain, en plattform för medarbetarutveckling, med coaching som grund.Foto: Zebrain

– Jag pratar hellre om "feedforward", att ta sin utgångspunkt i det som ger kraft framåt och fokusera på styrkorna och det som funkar bra. Det handlar om att lära av framtiden, av hur vi vill ha det framöver snarare än att blicka tillbaka på det som redan är utfört. För det kan vi ju faktiskt inte ändra på.

Fokus på framtiden

I begreppet feedforward ligger det mer positivism än i feedback, eftersom det handlar om att lägga fokus på beteenden som funkar bra och som man vill se mer av i framtiden för att företaget och medarbetarna ska utvecklas. Fördelarna med detta är flera enligt Anna Bloth Karling.

– Man kan säga att feedforward är ett sätt att förbereda för framtida framgång. Det är en viktig och ofta använd del i coachingmetodiken. Det kräver träning men är effektivt för att skapa såväl driv och fokus som ett mer hållbart arbetsklimat, mindre skadlig stress och större trygghet bland medarbetarna.

Så funkar det

Hur gör man då för att jobba med feedforward på ett bra sätt? Det handlar bland annat om att själv ta ansvar, fundera över vilka styrkor du har och vad du vill bli bättre på och be om tips och råd av din chef eller dina medarbetare kring detta. Eftersom du själv tar initiativet avdramatiseras hela processen och det blir inte lika laddat som med feedback. För den som ger feedforward gäller det att vara konkret, blicka framåt och skippa de negativa kommentarerna samt förstås att vara en god lyssnare. Ett tips är att inspireras av idrottens värld.

– Inom idrottspsykologi är det vanligt att skapa mentala målbilder där man visualiserar hur bollen går i mål eller målsnöret bryts. Genom att använda samma teknik när man jobbar med feedforward lägger man fokus på framtida framgångar, säger Anna Bloth Karling. 

Märks tydligt

Och tänk på att feedforward handlar lika mycket om beteendet kollegor emellan som mellan chef och medarbetare, något som i längden även kan påverka affärerna, säger Anna Bloth Karling.

– I en organisation där feedforward fungerar bra märks det inte bara i utvecklingssamtalen med chefen utan lika mycket i fikarummet och korridorerna. Det i sin tur spiller av på affärerna, för hur medarbetarna är mot varandra uppfattas i allra högsta grad även av kunderna, och vem vill inte samarbeta med ett företag som mår bra?

VINSTER

Med feedforward

  • Med feedforward hittar du guldkornen i dina handlingar och beteenden, tar dig tid att reflektera över vilka delar du vill utveckla vidare och hur du vill handla framöver samtidigt som du skapar ett positivt fokus på framtida framgångar.
  • Det stärker och utvecklar teamet, individen och organisationen samtidigt som det driver både medarbetare och organisation framåt och bygger lagandan.
  • Det skapar en trygg, positiv och hållbar arbetsmiljö med medarbetare som mår bra och är mindre stressade. Det i sin tur ger ringar på vattnet och är bra för affärerna och kundrelationerna.
bild på Karin Cedronius

Karin Cedronius

Mer om Kompetens

Senaste om Tips och råd