Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsklimat

Ta trafikljus till hjälp vid konflikter

Det är viktigt att ta tag i konflikter på jobbet innan de eskalerar och riskerar att försämra trivsel och produktivitet. För att börja nysta i det som skaver finns verktyg att ta hjälp av.

Kunskapen om konflikthantering kan variera mycket mellan olika chefer och arbetsplatser. Men det finns hjälp att ta till, tipsar Laila Araya, expert på konflikthantering och grundare till Medlingscentrum som hjälper företag med konflikthantering.

Ett sådant stöd är Trafikljusmodellen (se faktaruta här intill) som går ut på att medarbetarna får värdera hur allvarlig konflikten är med hjälp av röda och gula lappar. Gröna lappar används för att visa på det som fungerar bra i arbetsgruppen.Trafikljusmodellen kan göras både fysiskt och digitalt.

– Trafikljusmodellen är en metod för att fånga upp tidiga signaler på att något inte står rätt till. Nu när många arbetar hemifrån kan det vara extra utmanande att förebygga och upptäcka tidiga signaler på konflikter. Men det är jätteviktigt att inte släppa de här frågorna bara för att medarbetarna jobbar hemifrån, säger Layla Araya.

Hon anser att chefen har ett stort ansvar i att förebygga och hantera konflikter som uppstår på arbetsplatsen. Att vänta på att medarbetare själva ska komma med sina problem och funderingar är inte rätt taktik, enligt Laila Araya. Här krävs ett mer aktivt ledarskap för att fånga upp och hantera tidiga signaler på missnöje och konflikt i arbetsgruppen.

– Det gäller att inte vänta för länge. Om man i verksamheten har skapat tydliga strukturer och en kultur där man pratar om saker, även om saker som inte fungerar bra, behöver en konflikt inte bli lika stor.

Regelbundna arbetsplatsträffar är ett exempel på ett bra tillfälle att ta tempen på stämningen i arbetsgruppen.

– Det är viktigt att använda den tiden till att erbjuda ett strukturerat samtal kring vad som fungerar bra – och vad som fungerar mindre bra – på arbetsplatsen, säger Laila Araya.

 

TIPS:

Stöd för att arbeta med konflikter

Här kan du lära dig mer om olika verktyg för att hantera konflikter på jobbet:

  • Trafikljusmodellen Läs mer:
  • Hantera konflikter på jobbet med hjälp av medling Läs mer:
  • Hantera konflikter i hela arbetsgruppen Läs mer:
  • Olika konflikthanteringsstilar Läs mer:
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Tips och råd