Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Lär dig skona rösten

Hur påverkar arbetsmiljön operasångares röster och vad är det som gör att rösten slits? Det ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på. Resultaten kan även användas för andra yrkesgrupper som har rösten som redskap, som till exempel lärare och callcenterpersonal.

– Vi vill ta reda på vad som belastar operasångare i deras arbetsmiljö. Det kan handla om fysiska faktorer som akustik, bullernivåer, medhörning, luftfuktighet men också om hur mycket tid det finns för återhämtning av rösten. Vår förhoppning är att resultaten även ska bli generaliserbara för andra yrkesgrupper, som till exempel lärare, säger Pontus Wiegert röstläkare och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet.

Bakgrunden till studien var att pensionsåldern för operasångare höjdes, från 52 till 65 år.

– Det innebär att det ställs helt nya krav på sångarna och erfarenheten är att många operaröster försämras med stigande ålder. Risken finns då att röstkvaliteten försämras. Varför detta drabbar vissa sångare men inte andra vet man i dagsläget mycket lite om.

Professionella sångares röstanvändning är jämförbar med en elitidrottares kroppsliga belastning men hur operarösten faktiskt slits är ännu inte klarlagt.

– Man kan teoretisera kring vilka strukturer som belastas men det finns få vetenskapliga studier inom området. Vi hoppas kunna visa detta inom projektet och samtidigt undersöka om och hur rösten förändras under ett yrkesliv.

Förhoppningen är att resultaten ska ge arbetsgivaren verktyg som minskar risken för röstslitage även för andra yrkesgrupper som använder rösten som redskap.

– Det är ju lagstadgat att en arbetsgivare ska erbjuda bra arbetsmiljö och här innefattas även en god röstlig arbetsmiljö. Inom scenkonsten saknas i dag verktyg för detta. Vi hoppas genom vårt projekt att kunna bistå med ny kunskap, säger Pontus Wiegert.

Projektet drivs av Lunds universitet i samarbete med fackförbundet Symf, GöteborgsOperan, Malmö Opera och Kungliga Operan.

TIPS

Så slipper du röstproblem

  • Lära känna din röst och lär dig hantera den – förstå när du behöver pausa och se till att ta pauser så rösten får återhämtning.
  • Lär dig hantera din ljudmiljö. Var i rummet står jag bäst för bra akustik? Om du är lärare, träna barnen i turtagning, det kan reducera buller. Eller undersök om eleverna kan sitta närmare dig. Använd gärna röstförstärkning.
  • Pratar du mycket i telefon? Tänk på att det är mer tröttande för rösten än att prata ansikte mot ansikte. 
  • Använd mikrofon när du pratar inför många.
  • Ta gärna en klunk vatten ibland. Det återfuktar slemhinnan och ger dig en naturlig paus.
bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Tips och råd