Hoppa till huvudinnehållet

Mänskligt tal är det som stör koncentrationen mest i kontorslandskapet.

Bild: Istockphoto

Buller

Ljud som stör

Var fjärde anställd är utsatt för buller. Men vad händer egentligen i kroppen och hur kan man bäst minska ljuden som stör?

Sämre sömn

Tre ZEn bullrig arbetsmiljö fungerar som en stressor som aktiverar det autonoma nervsystemet och det hormonella systemet. Kroppen utsöndrar högre nivåer av stresshormonet kortisol vilket i sin tur kan ge högt blodtryck, sämre immunförsvar och sämre sömnkvalitet. (Källa: Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet)

80 decibel A
Det är insatsvärde för maximal ljudexponering under åtta timmar, enligt Arbetsmiljöverket. På arbetsplatser där tanken är att det ska gå att föra samtal obesvärat ska bakgrundsbullernivån inte överstiga 40 dbA.

71 procent
Så många förskolelärare uppger att de är så ljudtrötta efter arbetsdagens slut att de inte ens orkar lyssna på radio, enligt en avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Prat stör mer än babbel
Mänsligt tal är det som stör koncentrationen mest i kontorslandskapet. Allra mest störande är konversationer där det går att utskilja vad som sägs.

– Om man inte förstår någonting, om många människor pratar samtidigt så att det bara blir babbel, då störs man inte lika mycket som när det bara är en eller några få personer som pratar, säger Marijke Keus van de Poll, forskare vid Högskolan i Gävle.

Hur mäter man buller?

Symboler för ljudArbetsmiljöverket har tagit fram en kostnadsfri app som mäter buller via mobiltelefonens inbyggda mikrofon. Appen fungerar för ljudnivåer mellan cirka 40 och 100 dBA. När man mäter ska man hålla telefonen en bit ifrån sig och rikta mikrofonen mot ljudkällan. Om din mätning visar på höga värden bör du ta hjälp av ett proffs för att göra en mer exakt mätning under längre tid.

Så minskar du bullret

  • Välj en tystare arbetsmetod
  • Köp så tyst arbetsutrustning som möjligt
  • Sätt in skärmar eller kapsla in bullret
  • Sätt upp ljudabsorbenter
  • Skilj bullrig och tyst verksamhet åt
  • Växla mellan bullriga och tysta arbetsuppgifterSymbol: glödlampa

Visste du att? Lösningsmedel eller smärtstillande läkemedel i kombination med buller ökar risken för hörselnedsättning. (Källa: Karolinska Institutet)

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Buller

Senaste om Tips och råd