Hoppa till huvudinnehållet
Hot och våld

Utsatta yrkesgrupper lär sig hantera hat och hot

Journalister, bibliotekarier och andra yrkesgrupper som utsätts för hot och trakasserier påverkas ofta i sitt arbete och vardagsliv. Men genom att lära sig att hantera hotfulla situationer på ett strukturerat sätt går det att begränsa de negativa effekterna.

"Hantera agera" är en utbildningsverksamhet som lär ut hur man hanterar hotfulla situationer på arbetsplatsen. Bakom utbildningen står Philippa Borgh, med erfarenhet som psykolog inom polisen, och Johannes Jakobsson, journalist som arbetat på bland annat Expo, Efterlyst och Veckans brott.

– Man hanterar ofta de här tunga frågorna med larm och olika typer av skydd, men man glömmer ibland människan och vad du som person kan göra om en hotfull situation uppstår, säger Johannes Jakobsson.Foto: Hanteraagera

Deltagarna i utbildningen får bland annat lära sig att göra riskanalyser utifrån en modell som används av polisen. Genom att analysera om en person vågar, vill och kan genomföra ett hot går det avgöra hur allvarligt hotet egentligen är.

– Om du som journalist får väldigt mycket näthat kan du göra en våga-vilja-kunna-analys. Då kan du bortse från väldigt mycket av det du får ta emot. Då avdramatiserar du situationen i stället för att uppfatta hela vardagen som hotfull.

Deltagarna får också lära sig om copingstrategier, konflikthantering och träna på olika samtalsmetoder för att reducera en konflikt.

– Genom att uttrycka dig på olika sätt kan du få en annan reaktion och styra samtalet åt ett annat håll eller minska upptrappningen i en hotfull situation, säger Johannes Jakobsson.

Utbildningen riktar sig till journalister, bibliotekarier och politiker. Journalister blir huvudsakligen trakasserade och hotade via digitala medier. För bibliotekarier är det annorlunda. Där sker konflikterna oftast direkt på arbetsplatsen.

– Men i grund och botten reagerar du på samma sätt ställd inför hot. Det är grundläggande reaktioner med rädsla och hur det här påverkar dig över tid. Det som är annorlunda är att det är en fysisk miljö. Då får man tänka lite mer på hur omgivningen ser ut, var du har din närmaste kollega och vart du kan vända dig för att få hjälp.

I slutet av januari ska Johannes Jakobsson och Philippa Borgh ge en utbildning för bibliotekspersonal och chefer i samarbete med DIK-förbundet. I höstas kom förbundet med en rapport som visar att hot och våld blivit vanligare på folkbiblioteken.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Hot och våld

Senaste om Tips och råd