Hoppa till huvudinnehållet

Redan på jobbintervjun går det att göra sig en ganska bra bild av arbetsmiljön på företaget du söker jobb hos.

Bild: Rawpixel

Arbetsklimat

Ta tempen på arbetsmiljön redan på jobbintervjun

Redan under anställningsintervjun går det att göra sig en bild av arbetsmiljön på det företag som kan bli din nästa arbetsgivare. Men det gäller att i förväg fundera över vad som är viktigast för dig som arbetssökande och vad som gör att du trivs på jobbet.

För att ta reda på hur arbetsmiljön ser ut på företaget som man är intresserad av att jobba på kan det vara smart att gå in på deras hemsida och se om de till exempel har en arbetsmiljöpolicy. Man kan också googla företaget, kolla sociala medier och fråga runt i sitt nätverk.

– När man sedan är på intervjun ska man fråga om sådana saker som har betydelse för en själv, till exempel om ledarskapet, värderingar, företagskulturen, om det finns möjlighet till flexibel arbetstid och om man kan jobba hemifrån ibland, säger Monica Längbo, HR-direktör på Manpower Group. Foto: Manpower

Om kravprofilen i platsannonsen varit otydlig eller verkar ställa orimligt höga krav på vad man ska prestera är det viktigt att reda ut det under intervjun. Otydliga krav kan vara en varningsklocka.

– Det ställs ofta orimliga krav. Det räcker med att titta på annonser i dag så ska en person ofta vara allt. Det finns också mycket floskler. Vad innebär det till exempel att vara flexibel?

Alla vill sälja in sig under en jobbintervju och därför vill man kanske inte ställa "besvärliga" frågor. Men är det relevanta frågor för en själv ska man ställa dem eftersom det kan avgöra om man kommer att trivas på arbetsplatsen, anser Monica Längbo.

– Varje jobb passar inte för alla. Det som kan vara fel arbetsmiljö för mig kan vara helt rätt för dig. Det är därför man behöver fundera över: Vad behöver jag för att må bra. Vilken miljö passar jag i?

Däremot behöver inte en hög personalomsättning på företaget automatiskt betyda att arbetsmiljön är dålig på företaget.

– Personalstatistiken är inte bara en svart-vit siffra. Vi kan exempelvis se en tendens att yngre generationer inte stannar lika länge som äldre på en arbetsplats. Då får man en högre personalomsättning, men det behöver inte betyda att personerna inte trivs på företaget.
Monica Längbo tycker sig se att det börjar bli mer personliga beskrivningar i platsannonserna. Många företag har digitala annonser och en del spelar in film där man får se sin blivande arbetsplats och möta de personer som man kommer att jobba ihop med.

Dessvärre behandlas de flesta som kommer till en anställningsintervju på ett sätt som gör att deras syn på företaget försämras, visar en undersökning av rekryteringsbyrån Wise Professionals. Det får inte bara negativa konsekvenser för varumärket utan även för företagets möjligheter att rekrytera, anser Monica Längbo.

– Det ligger i tiden att attrahera och behålla personal. Då är det viktigt med respekt och bemötande och att visa vad de arbetssökande kan få, till exempel när det gäller arbetsmiljö, säger hon.

5

Varningstecken hos en potentiell arbetsgivare

  • Dålig behandling Hur du behandlas under rekryteringsprocessen är en föraning om hur du kommer bli behandlad som anställd. När du påbörjat en dialog med en rekryterare eller en arbetsgivare bör du förvänta dig att bli behandlad på ett respektfullt sätt. Om du inte får svar på dina mejl eller om intervjuer ställs in i sista sekund utan förklaring kan det vara ett dåligt tecken.
  • Missnöjd stämning Ta inte ett jobb utan att först besöka arbetsplatsen. Uppmärksamma samspelet mellan kollegor liksom den totala miljön. Varningstecken kan vara att arbetsplatsen är smutsig, arga lappar och missnöjda ansiktsuttryck. Om du blir deprimerad av stämningen redan på intervjun kanske du inte kommer vilja arbeta där åtta timmar per dag.
  • Klicka med chefen Att ha en chef som du klickar med kan verkligen göra skillnad för din allmänna trivsel på jobbet. Var noga med att diskutera arbets- och kommunikationsstilar med rekryteraren och se till att de åtminstone är kompatibla med din. Om du ogillar chefen efter första eller andra intervjun, kanske du inte bör ta jobbet.
  • Arbetsuppgifterna är oklara När du har blivit intervjuad av en eller två personer bör du ha en klar uppfattning om dina arbetsuppgifter och hur din arbetsprestation kommer att mätas.
  • Ingen bakgrundskoll De vill anställa dig direkt, utan intervju eller referenstagning. Ibland sker detta på goda grunder – exempelvis för säsongsjobb som inte kräver en massa erfarenhet. Men i många fall är desperation från arbetsgivarens sida ett varningstecken.
  • Företaget har ett dåligt rykte Internet och sociala medier gör det enklare att ta reda på vad tidigare och nuvarande anställda tycker om ett företag. Att göra research om en arbetsgivare bör vara en del av hur du förbereder dig för en jobbintervju.

Källa: Monster

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Tips och råd