Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Christina Drejenstam

Vibrationer

Stoppa de skadliga vibrationerna

En vibrationsskada i händerna kan ge ett livslångt lidande i form av värk och förlorad känsel. Det kan leda till svårigheter att utföra vardagsaktiviteter som att sköta sin hygien. Men det går att minska risken för skador.

1 Undersök riskerna

Om roterande eller slående handhållna verktyg används är arbetsgivaren skyldig att regelbundet undersöka risken för skador. Det kan man till exempel göra genom att läsa maskinernas produktspecifikation. Om tillverkaren av verktygen varnar för vibrationer är det ett tecken på att man behöver vara uppmärksam. En annan varningssignal är om de som jobbar med verktygen får domningar eller stickningar i händerna eller andra typer av symtom som de kopplar samman med användningen.

2 Gör en mätning

För att få en bättre bild av hur mycket vibrationer de anställda utsätts för kan man göra en mätning eller ta hjälp av vibrationsdata från tillverkaren. Hur mycket en maskin vibrerar beror på styrkan av maskinens vibrationer och den tid som den anställde använder maskinen. Det finns både insatsvärden och gränsvärden för vibrationer, se faktaruta. En mätning görs bäst av ett proffs, annars är det lätt hänt att man mäter fel och fattar felaktiga beslut. För att få hjälp med vibrationsmätningar kan man vända sig till företagshälsovården eller till en yrkes- och miljömedicinsk klinik.

 3 Gör medicinska kontroller

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda medicinska kontroller om vibrerande verktyg eller maskiner används. Då undersöker en läkare handens nerv- och kärlfunktioner. Även här kan man vända sig till företagshälsovården.

4 Byt arbetsmetod

Ställ er frågan om jobbet kan göras utan att använda vibrerande verktyg. Ett hål i betongen kanske kan göras när betongen fortfarande är mjuk. Eller kan man kanske klippa en plåt i stället för att slipa av den eller limma i stället för att svetsa. 

5 Köp in bra material

Prefabricerade produkter, till exempel färdiga betongelement, tillverkas ofta utan vibrationer. Ett annat exempel på ett material som förebygger vibrationsskador är självkompakterande betong. Det flyter ut av sig själv och gjuts utan att vibrerande maskiner behöver användas. Självkompakterande betong är något dyrare än vanlig betong, men i gengäld går den snabbare att gjuta och det behövs färre personer och maskiner. 

6 Minska exponeringstiden

 Minska tiden som de anställda använder vibrerande verktyg genom att planera in pauser. Stå inte hela dagen med samma vibrerande arbetsuppgift.

7 Byt ut maskiner

Köp in fjärrstyrda maskiner, fristående maskiner eller maskiner som vibrerar så lite som möjligt. På forskningsinstitutet Swerea/IVF pågår ett spännande projekt kring att ta fram maskiner som i princip inte vibrerar alls. På en monteringslinje på Volvo Construction Equipment har vibrationer i mutterdragare och mothållsnycklar minskat med upp till 98 procent.

8 Informera och utbilda personalen

Informera personalen om riskerna och utbilda dem i att använda utrustningen på rätt sätt genom att följa de instruktioner som finns för maskinerna. Låt maskinen göra jobbet och undvik att använda mer kraft än vad som behövs. Håll aldrig i mutterhylsa, slagmejsel eller borr under själva arbetet. Byt ut slitna slipskivor i tid.

9 Undvik fukt och kyla

Håll händerna torra och varma och undvik om möjligt kalla maskiner. Fukt och kyla ökar risken för att drabbas av Raynauds sjukdom, även kallad vita fingrar. Men så kallade vibrationsdämpande handskar har tyvärr mycket liten skyddande effekt mot vibrationer.

10 Glöm inte att göra en handlingsplan

Åtgärder som inte införs omedelbart ska dokumenteras i en handlingsplan för att kunna användas vid en senare tidpunkt. Handlingsplanen ska bland annat innehålla dokumentation om vilka åtgärder som ska genomföras, när åtgärderna ska vara genomförda och vem som är ansvarig för att de genomförs. 

FAKTA

Vibrationer

  • Vibrationsskador utgör cirka 36 procent av alla godkända arbetssjukdomar och är därmed den vanligaste arbetssjukdomen enligt statistik från AFA Försäkring.
  • Vibrationer mäts i måttenheten meter per kvadratsekund.
  • Det finns två skyddsvärden för hand- och armvibrationer. Det ena är insatsvärdet, som ligger på 2,5 meter per kvadratsekund. Om det överskrids ska arbetsgivaren genomföra ett åtgärdsprogram Det andra är gränsvärdet, som ligger på 5 meter per kvadratsekund.
  • En arbetstagare får inte utsättas för vibrationer över gränsvärdet. Då krävs omedelbara åtgärder.

Källor: Per Jonsson, yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Arbetsmiljöverket

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Vibrationer

Senaste om Tips och råd