Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Kemikalier

Få koll på kemikalierna

Lösningsmedel i målarfärgen eller hårfärgen hos frisören. Kemikalier finns på nästan alla arbetsplatser. Det är arbetsgivarens ansvar att hålla koll på vilka farliga ämnen som finns på jobbet och se till att de hanteras på ett säkert sätt.

1. Undersök
Ta reda på vilka farliga kemikalier som finns på er arbetsplats. Glöm inte bort att ett ämne som verkar ofarligt kan innebära en risk när det bearbetas. Ett exempel är mjöl som blir till hälsofarligt mjöldamm i bageriet. Glöm heller inte bort de kemikalier som används vid sidan av kärnverksamheten. Det kan till exempel vara lösningsmedel i målarfärg.

2. Dokumentera
Gör en förteckning av vilka kemikalier som finns på arbetsplatsen. Ta hjälp av de säkerhetsdatablad som finns. Där är en viktig källa till information om hälsorisker och hur man ska hantera olika ämnen.

3. Riskbedöm
Fundera över hur ni använder kemikalierna och om det finns några risker kopplat till användningen. Även miljövänliga och ekologiska ämnen kan innebära en risk för den som ska hantera dem. Glöm inte att dokumentera riskbedömningen.

4. Åtgärda
Fundera utifrån riskbedömningen om det går att byta ut farliga kemikalier till någon mindre riskfylld produkt eller om det går att göra förändringar i hur ni hanterar ett visst ämne.

5. Gör skyddsinstruktioner
Informera alla som kommer i kontakt med farliga ämnen hur de ska skydda sig och hur man hanterar kemikalierna på ett säkert sätt.

6. Ha en plan för olyckor
Se till att ni har en plan för vad som ska göras vid olyckor och nödsituationer. Planen ska vara känd för alla som berörs. Kom ihåg att vissa moment kan behöva övas.

Källa: Prevents digitala guide Kemihjälpen samt Arbetsmiljöverket

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Kemikalier

Senaste om Tips och råd