Hoppa till huvudinnehållet
Kemikalier

Få koll på kemikalierna

Hela åtta av tio företag brister i sin hantering av kemikalier. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket har gjort. Arbetsliv tipsar om hur ni kan få bättre koll på kemikalierna.

Användningen av kemikalier ökar i samhället och cancer är den vanligaste orsaken bakom arbetsrelaterade dödsfall inom EU. Farliga ämnen finns på nästan alla arbetsplatser. Trots det verkar kunskapen om säker kemikaliehantering brista på många håll, enligt Arbetsmiljöverkets inspektion. Totalt har de inspekterat 1 800 arbetsplatser. Av dessa fick drygt åtta av tio krav på sig.

– Arbetsgivaren ska se till att hantera farliga ämnen på ett säkert sätt så att ingen kommer till skada. De ska ha koll på och dokumentera vilka farliga ämnen som finns på arbetsplatsen, säger chef för Region Väst, Pernilla Pehrson Niia i en kommentar.

Kraven som Arbetsmiljöverket ställt har framförallt handlat om bristande dokumentation. Många saknar en komplett förteckning över de farliga ämnen som används. Ett annat vanligt krav gäller riskbedömning. Arbetsgivarna behöver bli bättre på att göra riskbedömningar och ta reda på i vilken utsträckning de anställda kommer i kontakt med farliga ämnen och hur man ska göra för att begränsa riskerna.

Som en del i europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-OSHA) kampanj om att öka medvetenheten om kemiska risker har den ideella arbetsmiljöorganisationen Prevent skapat kampanjwebben Kemihjälpen. Där finns en guide i sex steg till hur man kan hantera kemiska riskkällor – se faktaruta här intill.

– Som kampanjpartner i Sverige vill vi hjälpa företagen att komma igång med och förbättra kemikaliehanteringen. Därför har vi tagit fram Kemihjälpen som innehåller tips, checklistor och ett quiz om säker kemikaliehantering, säger projektledare Amanda Wolgast på Prevent.

TIPS

Hantera kemiska riskkällor

  • Identifiering och förteckning Undersök vilka kemiska riskkällor som finns på arbetsplatsen. Kom ihåg luftföroreningar som bildas i processer eller vid bearbetning.
  • Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad är en viktig källa till information om en produkts hälsorisker och hantering.
  • Riskbedömning Alla kemiska riskkällor på arbetsplatsen ska vara riskbedömda.
  • Åtgärder Risker som har identifierats ska åtgärdas, i första hand genom att byta till mindre riskfylld produkt eller hantering.Informera alla som kan komma i kontakt med den kemiska riskkällan om åtgärder som ska vidtas och varför.
  • Hanterings- och skyddsinstruktioner Beredskapsplanen ska vara känd för alla berörda. Tänk på att vissa moment kan behöva övas.

Källa: Kemihjälpen

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Kemikalier

Senaste om Tips och råd