Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Jeff Sheldon/Unsplash

Arbetsklimat

Så väcks kreativiteten på jobbet

Nästan var femte akademiker får inte utlopp för sin kreativitet på jobbet, enligt en undersökning från fackförbundet Jusek. Att våga göra fel samt att avsätta tid för idéarbete är två faktorer som ökar kreativiteten på jobbet.

Jusek har frågat 2 000 tjänstemän om de får utlopp för sin kreativitet på jobbet. Nästan var femte svarar att de inte får det. Chefer känner sig mer kreativa än medarbetare, äldre mer än yngre och män mer än kvinnor.

– Robotiseringen och digitaliseringen kommer att slå ut allt fler arbetsuppgifter och de nya som växer fram kommer i hög grad att vara beroende av medarbetarnas innovationsförmåga. Arbetsgivare har därför allt att vinna på att skapa utrymme för kreativitet, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek i en kommentar.

Enligt undersökningen finns det också ett samband mellan kreativitet och välbefinnande på jobbet. De som är kreativa på jobbet har ofta bra samspel med kollegor, inflytande över arbetsuppgifterna och en balanserad arbetsbelastning.

TIPS

Öka kreativiteten på jobbet

  • Avsätt tid och resurser. Att kläcka nya idéer tar tid.
  • Våga göra fel. För att pröva nya saker behövs ett tillåtande klimat.
  • Ha en löpande dialog. Det är lättare att jobba vidare med en idé om man får stämma av den med sin chef eller sina kollegor.
  • Rimlig arbetsbelastning. Negativ stress hämmar kreativiteten.
  • Inflytande, medarbetare som kan påverka sina arbetsuppgifter och sina mål blir mer kreativa.

(Källa: Jusek)

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Tips och råd