Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsmiljöarbete

Lär dig argumentera för arbetsmiljösatsningar

För att argumentera för arbetsmiljösatsningar krävs ingen ekonomutbildning. Men du behöver ta fram tydliga förslag som visar vad satsningen ska uppnå i relation till vad den kostar. Det var huvudbudskapet på seminariet "Vinsterna med god arbetsmiljö" på Gilla Jobbet.

– Det går inte att skriva ekonomichefen på näsan och säga 'så här mycket kommer vi minska sjukfrånvaron om vi investerar i det här'. Då kommer hen fråga 'hur vet du det?'. Istället ska man ta fram kritiska värden som utgår från vad som krävs för att en satsning ska bli ekonomiskt försvarbar. Då får man helt andra möjligheter att kunna diskutera och avgöra vilka satsningar som är lönsamma och vilka som inte är det, sa Anders Johrén när han pratade om arbetsmiljö och ekonomi på Gilla Jobbet. Foto: Nyckeltalsinstitutet

Ett exempel på ett sådant kritiskt värde är korttidsfrånvaro. En korttidssjukdag kostar minst tio procent av månadslönen, enligt ett nyckelvärde som Anders Johrén presenterade. Om målet med en arbetsmiljösatsning är att minska korttidsfrånvaron med en viss procent kan man lättare se om kostnaden för själva satsningen är ekonomiskt försvarbar eller inte.

På företag med hög korttidsfrånvaro är både män och kvinnor sjukskrivna i lika stor utsträckning. Men på företag med hög långtidssjukfrånvaro är det betydligt fler kvinnor än män som är sjukskrivna.

– Korttidsfrånvaro har en mycket stark koppling till hur arbetsmiljön är på företaget. Långtidssjukfrånvaro är mer ett jämställdhetsproblem. Men det finns en organisatorisk faktor som ökar risken för långtidssjukfrånvaro och det är storlek på arbetsgruppen. Desto större arbetsgrupper desto fler är långtidssjuka, sa Anders Johrén.

På ett och samma företag kan det vara så att 80 procent av de anställda har högst fem sjukdagar per år, medan 20 procent är sjukskrivna i mycket stor utsträckning.

– Då kanske det är de 20 procenten man ska göra en satsning på. Mitt råd är att inte bara stirra sig blind på sjuktalen utan också titta på frisktalen, sa Anders Johrén.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Tips och råd