Hoppa till huvudinnehållet
Vibrationer

Allt fler får vibrationsskador

Arbete med vibrerande verktyg och maskiner kan leda till kroniska hälsobesvär och livslång värk. Riskerna uppmärksammades under arbetsmiljöveckan i oktober med extra skyddsronder och informationsinsatser på byggarbetsplatser runt om i landet.

Varje dag jobbar omkring 400 000 arbetstagare med vibrerande verktyg och maskiner i mer än två timmar, enligt Arbetsmiljöverket. Bygg- och anläggningsarbetare är särskilt utsatta, inte minst de som har de tyngsta jobben där man använder till exempel bilningsmaskiner och slagborrar.

– Det är svaga grupper, invandrare och unga, lågutbildade killar, som får stå ut med detta. Plus att vi sällan når ut till dem, säger Per Jonsson, yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.

Han har inför arbetsmiljöveckan föreläst om vibrationsexponering för skyddsombud i Byggnads region Väst. Där har han bland annat pratat om de gränsvärden som gäller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2005:15.

– Om insatsvärdet 2,5 meter per sekundkvadrat överskrids krävs åtgärder från arbetsgivaren. Det handlar bland annat om att minska exponeringen eller minska användningstiden.

De anställda ska också erbjudas medicinska kontroller om insatsvärdet överskrids, vilket få arbetstagare känner till. Och om gränsvärdet 5 meter per sekundkvadrat överskrids ska omedelbara åtgärder vidtas eftersom en sådan exponeringsnivå inte får förekomma.

Men gränsvärdena är ifrågasatta och enligt en kunskapssammanställning från Umeå universitet behöver de sänkas.

– Som de flesta gränsvärden är de inte satta på medicinska grunder. Det är absolut ingen säker nivå. Om man håller sig till insatsvärde 2,5 kommer ändå tio procent att drabbas av vibrationsskador inom 10-15 år, säger Per Jonsson.

Skador från vibrerande maskiner och handhållna verktyg har blivit vanligare än bullerskador och utgör i dag 36 procent av alla godkända arbetssjukdomar hos AFA Försäkring. Ökningen syns också hos de arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet, bland annat i södra Sverige där en fjärdedel av patienterna söker hjälp för vibrationsskador.

Men det finns även ett mörkertal tror man på Arbets- och miljömedicin i Göteborg. Många anmäler inte arbetsskadorna eller söker hjälp när de får besvär. Det kan bland annat bero på att man inte vill skylta med att man börjar bli skadad.

– Arbetsgivaren är skyldig att se till att jobbet inte är skadligt. Men om arbetsgivaren säger att det inte finns något annat jobb, då kan det bli uppsägning på grund av arbetsbrist, säger Per Jonsson.

TIPS

Så förebygger du vibrationsskador

  • Byt arbetsmetod, till exempel klipp plåten i stället för att slipa av den eller limma i stället för att svetsa.
  • Köp in färdigtillverkat material, till exempel självkompakterande betong.
  • Köp in fjärrstyrda, fristående maskiner eller maskiner som vibrerar så lite som möjligt.
  • Minimera exponeringstiden genom att rotera arbetet mellan arbetstagarna och planera in pauser.
  • Utbilda arbetstagarna i att använda utrustningen på rätt sätt. Använd skyddskläder som skyddar mot fukt och kyla. Så kallade "vibrationsdämpande handskar" har mycket liten skyddande effekt mot vibrationer.
bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Vibrationer

Senaste om Tips och råd