Hoppa till huvudinnehållet
Buller

Nya riktlinjer för att mäta buller

Att mäta buller korrekt är inte enkelt. Nu finns nya forskningsbaserade riktlinjer som ska ge bättre kvalitet i bullermätningarna. De ska också göra det lättare för företagshälsovården att följa de internationella standarder som finns för bullermätning.

Hur mäter man buller på arbetsplatsen på ett kvalitetssäkert sätt? Det är kärnfrågan i de nya riktlinjer, som Företagshälsans riktlinjegrupp (se faktaruta) står bakom. Riktlinjerna är de första inom det tekniska området.

Bullermätning är prioriterat av flera skäl, förklarar Jörgen Eklund, professor vid KTH. Dels har Arbetsmiljöverket uppmärksammat att de bullermätningar som företagshälsovården gör ofta inte håller tillräcklig kvalitet. Dels finns internationella standarder för hur den här typen av mätningar ska gå till, som inte är välkända i Sverige och som företagshälsovården normalt sett inte använder.

De nya riktlinjerna bygger på standarderna, men ska vara enklare att ta till sig.

Foto: KTH

– Standarderna är matematiskt väldigt komplexa och omfattande. De är krångliga att sätta sig in i, säger Jörgen Eklund. Det handlar bland annat om att man måste bedöma osäkerhetsgraden i mätningen, som till exempel kan bero på hur man valt tid och plats för den.

Det är viktigt att bullermätningar görs standardiserat, så att det inte spelar någon roll för resultatet vem som utför dem. Annars kan de värden som kommer fram inte användas för jämförelser under en längre tid.

– Att kvaliteten höjs på bullermätningarna har också betydelse för att företagshälsovården ska ses som en professionell aktör, säger Jörgen Eklund.

Riktlinjerna beskriver hur mätningen ska göras, vad man bör tänka på och hur man uppskattar osäkerheten. De beskriver också hur rapporterna ska se ut och vad som bör finnas med i dem.

Riktlinjerna vänder sig främst till arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovården. Men de ska även kunna användas av andra som gör bullermätningar, till exempel företagens egna experter och externa arbetsmiljökonsulter.

Ett avsnitt handlar om bullermätning med hjälp av appar i mobiltelefonen.

Bullerappar är en mycket enkel metod för screening, betonar Jörgen Eklund. De mäter inte lika noga som man kan göra vid en professionell bullermätning. Apparna är också beroende av kvaliteten på mobiltelefonen. De fungerar olika bra för olika slags buller.

– I riktlinjerna kan man få råd om hur apparna kan användas och vad man kan lita på, säger han.

FAKTA

Företagshälsans riktlinjegrupp

består av forskare, branschföreträdare med flera och arbetar för att ett evidensbaserat arbetssätt ska slå igenom inom företagshälsovården. De tidigare riktlinjerna från gruppen har handlat om till exempel alkoholproblem på arbetsplatsen, psykisk ohälsa och ländryggsbesvär.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Buller

Senaste om Tips och råd