Hoppa till huvudinnehållet
Distansarbete

Sex av tio jobbar inte hemifrån alls

Även om hemarbete blivit vanligare efter pandemin är skillnaderna mellan olika yrkesgrupper stora. Det är fortfarande vanligast att inte jobba hemifrån alls, enligt siffror från SCB.

Hemarbete har blivit ett vanligt samtalsämne efter pandemin och tjänstemän jämför sig gärna med varandra när det gäller regler för hur många dagar man behöver vara på kontoret och vid vilka tillfällen som närvaro krävs.

– Men det är fortfarande vanligast att inte arbeta hemifrån alls. Hemarbete förekommer främst inom olika akademikeryrken, säger Krister Näsén, statistiker på SCB.

Andelen som inte arbetar hemifrån alls varierar mellan 61 och 71 procent enligt SCB:s senaste arbetskraftsundersökning. Att inte jobba hemifrån är vanligast bland personer med yrken som kräver en kortare utbildning eller introduktion.

Av de som har möjlighet att arbeta hemifrån är det vanligast att göra det mindre än hälften av veckans arbetsdagar, enligt SCB:s rapport. Chefer är den grupp där hemarbete är allra vanligast. Hela 45 procent arbetade hemifrån, men mindre än hälften av veckans dagar, under första kvartalet i år. Bland samtliga sysselsatta var den siffran 22 procent.

Måndagar och fredagar är de veckodagar då flest jobbar på distans, enligt rörelsedata från Telias mobilnät. Torsdagar är den veckodag som avviker minst från rörelsemönstren innan pandemin – det vill säga torsdagar är den dag då flest är på kontoret.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Distansarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö