Hoppa till huvudinnehållet
Händer som skriver på ett svart tangentbort.

I en undersökning av närmare 1 500 arbetsplatser upptäckte Arbetsmiljöverket att drygt 23 procent har brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Bild: Pixabay

Digitalisering

Företagen brister i rutiner kring teknikstress

En ny granskning avslöjar att många företag inte arbetar med att motverka teknikstress och andra risker med digitala arbetssätt. Av 1 500 kontrollerade arbetsplatser saknar en fjärdedel nödvändiga rutiner.

Digital teknik har blivit en viktig del av vårt arbetsliv, men en färsk granskning från Arbetsmiljöverket visar att många företag saknar viktiga rutiner. I en undersökning av närmare 1 500 arbetsplatser upptäckte myndigheten att drygt 23 procent har brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Porträtt Malin Cato
Malin Cato, Arbetsmiljöverket
Bild: Privat

Malin Cato från Arbetsmiljöverket leder inspektionsinsatsen och hon påpekar vikten av förebyggande åtgärder.

– Företagen måste ha ett system för att upptäcka och utvärdera risker. Det är nödvändigt för att skydda anställda från de negativa konsekvenser som kan följa med distansarbete eller arbete med många digitala verktyg.

Anställda som använder digitala system mycket i sitt arbete kan uppleva stress och trötthet.

– För anställda som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt, kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka. Det är arbetsgivarnas ansvar att ta med riskerna i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Malin Cato.

Precis som muskler behöver hjärnan också pauser för att återhämta sig efter perioder av hårt arbete.

Inspektionerna, som är en del av en EU-kampanj, har riktats mot bland annat reklambyråer, förlag, banker, försäkringsbolag och IT-företag. Malin Cato understryker att arbetsgivare måste vara medvetna om den ökade risken för teknikstress och hjärntrötthet hos anställda.

– Det handlar om att värna om den kognitiva hälsan. Vår hjärna är inte gjord för multitasking, att göra flera saker samtidigt, även om vi ofta tror det. Precis som muskler behöver hjärnan också pauser för att återhämta sig efter perioder av hårt arbete.

Malin Cato konstaterar att digitaliseringen bedöms vara den starkaste förändringsfaktorn fram till 2025, och att det öppnar upp nya möjligheter att organisera arbetet.

– Men det finns också betydande risker som måste hanteras. Våra inspektioner har bidragit till att sätta ljus på den digitala arbetsmiljön och fått en del företag som inte redan undersöker och riskbedömer digitala arbetssätt att påbörja sitt arbete.

TIPS TILL ARBETSGIVARE

Agera i en digital verklighet

Öppna upp för dialog: Uppmuntra diskussioner kring hur digitala system påverkar arbetet.

Utbilda och informera: Förkovra er om hur ni förebygger stress, skapar en social gemenskap och hur era IT-system fungerar.

Sätt gränser: Definiera tydliga och rimliga gränser för arbetet och låt arbetsbehoven styra införandet av nya arbetsmetoder och system.

Samverka: Samarbeta med anställda för att skapa en hälsosam arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete: Inkludera alla arbetsmiljörisker, även de som är kopplade till digitala arbetssätt, i ert systematiska arbetsmiljöarbete.

*Tips från Malin Cato

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Digitalisering

Senaste om Mer om arbetsmiljö