Hoppa till huvudinnehållet

Gröna Lund håller stängt efter den tragiska olyckan och arbetar just nu med krisstöd till all personal.

Bild: Stefan Jerrevång/TT

Kris

"Det här är en händelse vi kommer bearbeta lång tid framöver"

Direkt efter den tragiska olyckan på Gröna Lund, som kostade en person livet och skadade nio andra, aktiverades parkens krisorganisation. Just nu kontaktar Gröna Lund samtliga medarbetare för att stämma av behovet av stöd, enligt HR-chef Kristofer Sandström Garpnell.

Direkt efter olyckan samlade Gröna Lunds ledning och räddningstjänsten all personal som arbetat under olycksdagen för att erbjuda krisstöd. Under morgondagen anordnas ett inormationsmöte där Gröna Lunds vd Jan Eriksson ska informera om läget just nu.

– Under kommande dagar kommer vi att kontakta alla som arbetade för att höra hur de mår och om det finns behov av stöd. Vi håller både vår personalmatsal samt vår HR-avdelning öppen under veckan för medarbetare som har behov av att träffa och stötta varandra. Det finns även möjlighet att boka in sig på samtalsstöd. Just nu är vårt fokus det akuta krisarbetet men det här är en händelse som vi och våra medarbetare kommer bära med oss och bearbeta under lång tid framöver.

Inför årets säsong anställde Gröna Lund cirka 1 500 säsongsanställda. De flesta är unga och för några är det första kontakten med arbetslivet. Med tanke på det är det extra viktigt att följa upp behovet av stöd, enligt Kristofer Sandström Garpnell.

– Vi jobbar hårt för att skapa personlig kontakt med varje medarbetare för att kunna se hens behov i den här situationen. Det är viktigt oavsett vem medarbetaren är, men kanske extra viktigt när många är unga och har sitt första jobb, säger Kristofer Sandström Garpnell.

Unga kan reagera annorlunda än vuxna

Unga kan tänka och reagera på andra sätt än vuxna, enligt Prevents utbildare inom krisstöd och krishantering. Ibland kan det vara den som stått vid sidan av som mår sämst. Som vuxen är det viktigt att inte låta sina egna känslor ta över och lyssna i stället för att prata själv.

– Om man har svårt att vara ett bra stöd själv som vuxen är det kanske bättre att ungdomen pratar med en släkting eller med någon annan vuxen som står barnet nära.

För den som hamnat mitt i stormens öga är det till hjälp att lyfta fram vad personen faktiskt gjort och bidragit med. Annars finns en risk att hamna i självförebråelse och tankar på vad man hade kunnat göra mer.

Svårt att se vem som är i störst behov av stöd

Att se vem som är i behov av professionellt stöd efter en traumatisk händelse är inte alltid så lätt.

– Ibland kan det vara så att den som varit närmast själva händelsen och som fått agera på plats kan känna att den har mer kontroll än den som stått vid sidan av. Det är också lätt att göra sig egna bilder i huvudet över förloppet om man inte sett det som skett på nära håll.

För den som befunnit sig vid sidan av och som mår dåligt är det också lätt att tänka att det finns andra som har det värre och att man inte vill vara till besvär. Därför kan det vara bra att inte lägga ansvaret på medarbetaren att söka hjälp utan hänvisa till rutiner där samtliga erbjuds stöd.

RÅD

Så pratar du med unga i krissituationer

  • Lyssna är oftast bättre än att själv berätta eller ställa frågor. Då får du en bättre bild av hur barnet upplever situationen. Barn och unga kan nämligen ha en helt annan bild av verkligheten än din.
  • Prata med barnet utifrån barnets ålder (åldersadekvat).
  • Försök vara medveten om dina egna känslor innan och under samtalet. Om du är lugn brukar barnet bli lugnare.
  • Finns det någon annan vuxen som kan lyssna? Om du som förälder känner dig upprörd och orolig kan det vara bättre att din ungdom pratar med någon annan vuxen.
  • Att skriva av sig känslorna kan vara hjälpsamt. Men undvik sociala media.

Källa: sammanställt av Stefan Dahlberg, Competenscompagniet

 

TIPS

Stöd till allmänheten

Region Stockholm erbjuder krisstöd till allmänheten med anledning av olyckan. Det kan t.ex. beröra personer som besökt Gröna Lund vid tiden för olyckan eller anhöriga till personer som befunnit sig där. För mer information ring 1177 (knappval 8).

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Kris

Senaste om Mer om arbetsmiljö