Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Så har pandemin förändrat arbetslivet

Erfarenheten av vilka enorma följder smitta kan få för ett samhälle kommer prägla arbetslivet framöver, både vad gäller arbetssätt, avstånd och hygien. Det anser Håkan Olsson, biträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Med hävda pandemirestriktioner för de allra flesta är det många som börjar återvända till sina arbetsplatser. Men vad är det egentligen vi återvänder till?

Enlig Håkan Olsson på Arbetsmiljöverket kan vi inte vänta oss att mötas av samma arbetsplats som vi lämnade i början av 2020. Foto: Arbetsmiljöverket

– Jag tror fler kommer jobba hemifrån, åtminstone en del av arbetstiden, av dem som har den möjligheten, säger han.

Som en följd av detta kommer förmodligen även våra kontor att se annorlunda ut.

– Vissa ser det nog utifrån ett kostnadsperspektiv där man kanske minskar kontorsplatser till förmån för mötesytor. Jag tror det är viktigt att väga in vikten av den sociala kontakten som många av oss varit utsvultna på, säger Håkan Olsson.

Fler kommer jobba hemma vid sjukdom

Om antalet sjukskrivningar kommer bli fler i framtiden tycker han är svårt att svara på. Men han är ganska övertygad om att de som kan jobba hemifrån kommer göra det när de är sjuka, i högre utsträckning än tidigare.

– Fler kommer nog ställa sig frågan om det är rätt att gå till jobbet när man är sjuk. Det ses ju inte med så blida ögon längre när man hostar och snörvlar i offentliga miljöer, säger Håkan Olsson.

Fler känner trötthet och oro

I rapporten "Arbetsmiljön 2020" från Arbetsmiljöverket visade det sig att andelen arbetsrelaterade besvär ökat under pandemin. En uppenbar anledning var direkta besvär på grund av själva smittan, men man tror också att förändrade arbetsförhållanden under pandemin har påverkat höjningen med ökad rapportering av bland annat trötthet, fysisk värk, oro och sömnsvårigheter.

Utifrån det perspektivet kan man tycka att en återgång till ett arbetsliv som är mer likt det vi är vana vid enbart kan ha goda effekter.

– Det finns säkert väldigt många som längtat efter att komma tillbaka. Men man ska inte glömma bort att det också finns en oro för en återgång, dels på grund av smittorisken, men också för att man kanske trivts bättre med att jobba hemifrån och anpassat sitt liv efter det, säger Håkan Olsson.

Hur återgången kommer att se ut tror han skiljer sig mycket åt mellan olika arbetsplatser, beroende på de förutsättningar som finns.

– Cheferna spelar ju en oerhört viktig roll. Jag tror en framgångsfaktor är att föra en dialog med sina anställda och i samverkan lägga upp en plan, säger Håkan Olsson.

Ny studie om hur återgången upplevs

En öppen dialog mellan chef och anställda om hur arbetet ska läggas upp tror även arbetsmiljöforskaren Calle Rosengren är avgörande för en lyckad återgång. Foto: privat

– Det handlar om att både se till verksamhetens behov och de anställdas önskemål. Som chef är det oerhört viktigt att förstå att alla fungerar olika och behoven kan se väldigt olika ut, säger han.

Calle Rosengren, universitetslektor vid Lunds tekniska högskola, har forskat länge om arbetsvillkor i kunskapsintensiva arbeten. Just nu håller han på att göra intervjuer om hur anställda upplever återgången till arbetsplatsen efter Covid-19 i en studie som undersöker olika aspekter av hemarbetet under pandemin.

Från tidsorienterat till resultatorienterat

Han delar Håkan Olssons uppfattning om att arbetslivet inte kommer återgå till hur det var före 2020. Han menar att det sedan lång tid tillbaka pågått en förändring i samhället från att värdera arbete utifrån hur mycket tid vi spenderar på jobbet till att titta på vad vi faktiskt uträttar när vi jobbar.

– Den utvecklingen, från en tidsorienterad till en resultatorienterad arbetsstruktur, tror jag har snabbspolats fram många år under pandemin. Då spelar det ju mindre roll var man sitter och arbetar, säger han.

Fler hybridlösningar

I framtiden tror han det kommer bli alltmer hybridlösningar på arbetsplatser, där några jobbar på plats och andra hemifrån. Det är rimligt att anta att kontoren i större utsträckning kommer utformas för att tillgodose möten, och arbete som kräver koncentration utföras hemifrån i högre grad.

– Vår forskning har visat att det är många som upplever att de jobbar effektivare hemifrån, men saknar den sociala kontakten med kollegor, så lite av båda är nog positivt för många, säger Calle Rosengren.

Men han poängterar att forskningen också visat att människor fungerar väldigt olika. Vissa tycker att platsen är viktig för att separera arbetsliv från privatliv, medan tiden är avgörande för andra.

– Arbetsplatsen är helt enkelt viktigare för vissa medan andra inte bryr sig så mycket om de sitter hemma eller på bussen och jobbar, säger Calle Rosengren.

bild på Kerstin Karlsson

Kerstin Karlsson

Mer om Coronaviruset

Senaste om Mer om arbetsmiljö