Hoppa till huvudinnehållet
Kvinna som arbetar vid dator framför ett fönster.

Nio av tio uppger att de kan göra ett bra jobb när de jobbar hemifrån, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket.

Bild: Unsplash

Distansarbete

Högt betyg för distansarbetet

Hela nio av tio med ett skrivbordsjobb uppger att de kan göra ett bra jobb när de arbetar hemma. Det framkommer av Arbetsmiljöverkets  arbetsmiljöundersökning.

Om undersökningen

Arbetsmiljöundersökningen 2021 har genomförts av Statistiska Centralbyrån, SCB, på uppdrag av Arbetsmiljöverket. SCB har sedan 1989 vartannat år gjort undersökningar om arbetsförhållandena i svenskt arbetsliv.

Totalt har 9 500 yrkesarbetande deltagit i Arbetsmiljöverkets undersökning. Av dessa uppger nio av tio av de med ett skrivbordsjobb att de kan göra ett bra jobb från hemmet, fritidshuset eller annan hemmiljö. Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket tror att möjligheten till distansarbete har varit positiv för bland annat småbarnsföräldrar som får lättare att få ihop sin vardag.

Bidrar till hälsovinster om det görs rätt

– Distansarbete har blivit en del av den moderna arbetsmarknaden och kan bidra till ett hållbart arbetsliv och högre livskvalitet om rätt förutsättningar ges, säger Erna Zelmin i en kommentar.

Möjligheten till att kunna jobba ostört verkar vara god både för de som distansarbetar och för de som jobbar på kontoret, enligt undersökningen. Åtta av tio som jobbar hemifrån uppger att de kan arbeta ostört och sju av tio som jobbar på kontoret uppger att de har tillgång till tysta rum i tillräckligt stor utsträckning.

Ergonomin är den stora utmaningen

Men när det gäller ergonomi ser förutsättningarna sämre ut för distansarbetarna. På kontoret har åtta av tio tillgång till höj- och sänkbara bord, men bara fyra av tio har tillgång till det där hemma.

– Det här är en av distansarbetets stora utmaningar. Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att medarbetarna har en god arbetsmiljö oavsett var arbetet utförs. Om det inte går att säkerställa arbetsmiljön i exempelvis medarbetarnas hem ska arbetsuppgifterna inte utföras därifrån, säger Erna Zelmin.

FAKTA

Siffror ur rapporten

  • 9 av 10 uppger att de kan göra ett bra jobb från hemmet.
  • 7 av 10 anser att deras arbetsuppgifter är intressanta och stimulerande.
  • 6 av 10 har under de senaste 12 månaderna arbetat trots att de varit sjuka. De vanligaste orsakerna är att det inte finns någon annan som kan göra jobbet och att man inte har råd att vara sjuk.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Distansarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö