Hoppa till huvudinnehållet
Kvinnlig läkare med munskydd pratar med patient på vårdcentral.

Bland kvinnor orsakade covid-19 var tredje arbetssjukdom år 2020.

Bild: TT

Coronaviruset

Covid-19 vanligaste orsaken till arbetssjukdom hos kvinnor

Att covid-19 satt spår i arbetslivet på olika sätt framgår av siffror både från Afa Försäkring och Arbetsmiljöverket. Permitteringar och distansarbete under pandemin har lett till färre olyckor samtidigt som antalet arbetssjukdomar som anmälts till Försäkringskassan ökat med 48 procent.

Fakta om svensk arbetsskadestatistik:

Afa Försäkrings statistik bygger på skador som Försäkringskassan eller försäkringsbolag godkänt som arbetsskador och arbetssjukdomar. Arbetsmiljöverkets statistik däremot bygger på skador som arbetsgivarna anmält som arbetsskador och arbetssjukdomar. 

Antalet godkända arbetsskador minskade från 2019 till 2020, enligt Afa Försäkrings senaste rapport över allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

– Det är färdolyckor och arbetsolyckor som minskat medan antalet arbetssjukdomar har ökat. Förändringarna beror till stor del på covid-19, sa Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring när han presenterade rapporten på ett seminarium nyligen.

Afa Försäkrings definition av en arbetssjukdom är att den ska ha pågått i minst 180 dagar och godkänts av Försäkringskassan eller finnas med på ILO:s förteckning av godkända arbetssjukdomar. Och här syns en tydlig effekt av pandemin.

Bland kvinnor orsakade covid-19 var tredje arbetssjukdom och det blev därmed den vanligaste diagnosen för en arbetssjukdom under 2020. Bland männen däremot beror endast två procent av arbetssjukdomarna på covid-19.

– Det kan förklaras av att de yrkesgrupper som har haft möjlighet att få sin sjukdom godkänd som en arbetsskada är kvinnodominerade, förklarade Emil Askerstad och hänvisade till den regelförändring som kom våren 2020 då covid-19 godkändes som en arbetsskada för anställda som kom i kontakt med smittade personer inom vården.

Distansarbete minskade färdolycksfallen

Att färdolyckor och andra arbetsolyckor minskade under pandemin kan förklaras både av rekommendationer om distansarbete och av permitteringar och lägre sysselsättningsgrad. Lite förenklat reste färre personer till jobbet eller befann sig på en arbetsplats med risk för skador.

Även Arbetsmiljöverkets senaste arbetsskaderapport visar på samma effekter av pandemin. Men en viktig skillnad mot Afa Försäkrings rapport är dels att den inte redovisar godkända arbetsskador utan antalet anmälda arbetsskador och dels att den redovisar siffror från 2021 och inte 2020. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport ökade antalet anmälda arbetsskador förra året. Totalt anmäldes drygt 153 000 arbetsskador till Försäkringskassan. 

Även arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro har ökat enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det beror till stor del på att biverkningar av vaccin mot covid-19 anmälts som arbetsolyckor.

Pandemin har förvärrat ett redan mycket tufft utgångsläge för de som jobbar i vården.

Under 2021 anmälde arbetsgivare närmare 29 900 arbetssjukdomar bland arbetstagare och egenföretagare till Försäkringskassan. Det är en ökning med 48 procent jämfört med året innan. Antalet anmälningar är betydligt högre bland kvinnor än bland män i antal, men procentuellt sett är ökningen bland kvinnor mindre. Arbetsmiljöverket konstaterar också att arbetstagare inom kvinnodominerade branscher som vård, omsorg och sociala tjänster står för en stor del av anmälda arbetssjukdomar.

– Pandemin har förvärrat ett redan mycket tufft utgångsläge för de som jobbar i vården. Arbetsgivare och myndigheter behöver göra mer genomgripande åtgärder för att bryta det mönstret, säger Erna Zelmin, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

ARBETSSKADOR

Siffror ur Afa Försäkrings rapport:

Totalt godkändes 58 753 arbetsskador under 2020. I det ingår arbetsolycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdomar. Av dessa arbetsskador var 51 499 arbetsolycksfall, 6 737 färdolycksfall och 517 arbetssjukdomar.

Källa: Afa Försäkring

 

ARBETSSKADOR

Siffror ur Arbetsmiljöverkets rapport

  • 153 232 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2021
  • 39 049 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (18 563 kvinnor, 20 486 män)
  • 67 448 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (36 721 kvinnor, 30 727 män)
  • 10 990 olyckor på väg till eller från arbetet (7 065 kvinnor, 3 925 män)
  • 29 854 arbetssjukdomar (22 141 kvinnor, 7 713 män)
  • 39 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften (3 kvinnor, 36 män)
  • 9 dödsolyckor i arbete bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Coronaviruset

Senaste om Mer om arbetsmiljö