Hoppa till huvudinnehållet
Äldre

Allt färre orkar jobba fram till pension

Flexibilitet och möjlighet att skola om sig är några faktorer som skulle kunna få fler äldre att orka till pension. Det är några insikter i Arbetsmiljöverkets senaste rapport om äldres arbetsmiljö.

Vi blir allt friskare och den tekniska utvecklingen gör att vi kan arbeta längre. Under de senaste tio åren har sysselsättningsgraden ökat inom samtliga åldersgrupper. Ändå har andelen äldre som upplever att de inte orkar arbeta fram till pensionen ökat med fyra procentenheter mellan 2011 och 2019. Det visar Arbetsmiljöverkets nya rapport om äldres arbetsmiljö som bygger på statistik från Arbetsmiljöundersökning (AMU).

Porträtt på Antonio Espinoza
Antonio Espinoza
Bild: Privat

– Arbetsmarknaden har förändrats för samtliga åldersgrupper, och därmed även äldre. Digitaliseringen har medfört att vi med hjälp av teknisk utrustning kan arbeta längre. Tunga arbetsuppgifter som sliter på kroppen har i flera branscher tagits över av robotar. Enligt siffror från SCB är det fler äldre än tidigare år som arbetar efter pensionsåldern. Ofta är dessa personer egenföretagare, säger Antonio Espinoza, statistiker på Arbetsmiljöverket och medförfattare till rapporten.

Enligt honom behövs insatser för att risken för förtidspension ska minska.

– Arbetsgivare för äldre kan exempelvis arbeta mer med arbetsmiljöfrågor som rör ergonomi, arbetsbelastning och stress. För de äldre sysselsatta med fysisk ansträngande arbeten bör arbetsgivare sträva mer mot att erbjuda de äldre omskolning till tjänster med färre inslag av fysiskt ansträngande arbeten.  

Förutsättningar för att jobba längre behövs

Antonio Espinoza poängterar att arbetsgivare på olika sätt kan skapa förutsättningar för att personer ska orka och vilja arbeta längre – främst genom att främja en god arbetsmiljö, möjligheten att lära sig nytt och god hälsa.

– En viktig faktor till att vi ska kunna arbeta längre är också att det finns möjlighet till lärande och kompetensutveckling på arbetsplatserna. Motivationen och tillfredställelsen med det egna arbetet ökar om personer ges möjlighet till utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter, som använder sig av förvärvade erfarenheter, kunskaper och andra arbetsrelaterade kompetenser.

Att äldre ges bättre förutsättningar att fortsätta i arbetslivet är en nyckelfråga i framtiden, menar Antonio Espinoza.

– Vi har en åldrande befolkning med färre som ska försörja fler. Dels ser vi, enligt siffror från SCB, att det framför allt är de i åldern 80 plus som förväntas öka i antal, dels att det fortsatt är stora regionala skillnader vad gäller demografin. Därför är det viktigt att äldre ges bättre förutsättningar att fortsätta i arbetslivet – om man så önskar. 

Färre kvinnor tror sig orka till pensionen

Statistiken visar att bland sysselsatta i åldern 50–64 år var det tolv procent som bedömde att de inte kommer att kunna arbeta inom yrket fram till den ordinarie pensionsåldern. Och uppdelat efter kön var det en högre andel kvinnor än män som upplevde att de inte skulle orka arbeta fram till pensionsåldern.

– Många fler kvinnor än män har en sysselsättning i en bransch där sysselsatta upplever att de i hög grad har ett kroppsligt eller psykiskt ansträngande arbete. Framför allt kvinnor inom utbildning, vård och omsorg upplever att de inte orkar arbeta fram till pensionsåldern. Oron för hälsan kan ha en negativ påverkan på branschernas attraktionskraft, avslutar Antonio Espinoza.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Äldre

Senaste om Mer om arbetsmiljö