Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

”Vi ser en väldigt hög smittrisk i skolan”

Vilka branscher som varit mest utsatta för coronasmitta har växlat under pandemin. Inledningsvis var det vård och omsorg, men under den tredje vågen är det skola och förskola. Handeln har klarat sig relativt bra. Det är slutsatsen när Arbetsmiljöverket sammanfattar ett år med pandemi.

Den nionde mars förra året kom det första skyddsombudsstoppen rörande corona till Arbetsmiljöverket. Under två veckor i april steg antalet till en historiskt hög nivå. Främst kom skyddsombudsstoppen från äldreomsorgen och annan vård och handlade om brist på skyddsutrustning. Men en hel del skyddsombudsstopp gällde också kollektivtrafik och i synnerhet bussar.

– Det är fullt begripligt att arbetsgivare och arbetstagare inte är överens om vilka åtgärder som behövs för att skydda personalen när det kommer in en helt ny smitta. Då kommer det till oss på Arbetsmiljöverket för att vi ska avgöra. Nu är parterna mer överens och sen i april förra året har inflödet av skyddsombudsstopp varit ganska jämnt, sa Ulrika Scholander, sektionschef för den enhet på Arbetsmiljöverket som samordnar skyddsstopp och tillbudsanmälningar kopplade till covid-19, när hon talade på Världsdagen för arbetsmiljö.

Kraftig ökning av tillbud under 2021

Även skyddsombuds begäran om att arbetsgivaren vidtar åtgärder, så kallad 6:6a, nådde en topp i april förra året. Men när det gäller allvarliga tillbud kopplade till corona så har det skett en mycket kraftig ökning under 2021. Något som Ulrika Scholander tror kan förklaras av att Arbetsmiljöverket i december förra året gick ut med information om att alla arbetsgivare är skyldiga att anmäla allvarliga tillbud samt att risk för smitta av covid-19 är att betrakta som ett allvarligt tillbud.

I början av pandemin kom många anmälningar från vård och omsorg och de handlade om brist på skyddsutrustning. Men under hösten, när en bredare testning kom igång i samhället och det blev lättare att få syn på hur utbrott uppstått, började tillbuden handla om smitta mellan kollegor eller mellan elev och lärare.

Stor smittrisk i skolan

– Just nu får vi in väldigt, väldigt mycket från skolor och från förskolor. Vi ser att det är en hög smittrisk där, sa Ulrika Scholander. Foto: Arbetsmiljöverket

Från handeln har det kommit in förvånansvärt få anmälningar trots att det är ett yrke där man kommer i kontakt med mycket folk. Ulrika Scholander tror att pandemilagen som begränsar antalet kunder haft effekt samt att många butiker har installerat plexiglasskydd i kassorna.

Systematiskt arbetsmiljöarbete har lönat sig

Generellt är en slutsats att de arbetsplatser som redan innan pandemin hade ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete har klarat sig bättre.

– De har varit bättre på att hantera riskerna men också på att vidta kraftiga åtgärder om smittspridning trots allt uppstått samt på att följa upp åtgärderna och dra slutsatser av dem, sa Ulrika Scholander.

FAKTA

Skyddsstopp och 6:6a-anmälningar

  • Ett skyddsombud kan avbryta arbetet genom att göra ett skyddsstopp om det finns risk för kroppsskada eller allvarliga hälsoproblem till följd av arbetet. Det innebär, som hörs på namnet, att arbetet stoppas tills Arbetsmiljöverket fattat ett beslut.
  • Ett skyddsombud kan också begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att göra arbetet säkrare. Åtgärder kan till exempel vara att man kräver att arbetsgivaren gör en riskbedömning eller skaffar sig rutiner för att höjda säkerheten. En sådan begäran kallas 6:6a.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Coronaviruset

Senaste om Mer om arbetsmiljö